Straling zonnepanelen

Heel milieuvriendelijk die zonnepanelen, maar zijn ze ook goed voor u? Over straling van zonnepanelen en gezondheidsrisico’s bestaat veel verwarring. Weet u waar u aan toe bent? In dit blog verdiept Strooming zich in stralingsgevaar van zonnepanelen en mogelijke gezondheidsproblemen.

 

Geven zonnepanelen straling af?

Bij het woord straling gaan vaak alarmbellen rinkelen, mensen denken onmiddellijk aan radioactiviteit. Straling mag onzichtbaar en ongrijpbaar zijn, niet alle straling is een gezondheidsrisico. Wist u dat straling overal om ons heen voorkomt? Sommige straling is zelfs onmisbaar voor het leven op aarde. Denk bijvoorbeeld aan zonlicht.

Hoe zit het dan met straling door zonnepanelen? Absoluut waar, zonnepanelen geven straling af in de vorm van elektrische en elektromagnetische velden. Zonnepanelen leveren gelijkstroom, waar een elektrisch veld omheen hangt. Omdat al onze huishoudelijke apparaten op wisselstroom draaien, moet een speciale omvormer de opgewekte stroom omzetten. Het is de omvormer die een elektromagnetische straling afgeeft.

Blootstellingscriteria voor straling

Een internationale commissie (Internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling) heeft limieten opgesteld voor blootstelling aan elektromagnetische velden. De aanbevolen blootstellingslimiet voor magnetische velden van elektrische apparaten (als de omvormer in een zonnepaneel) in en om huis is 100 microtesla (tesla (T) is de eenheid om de sterkte van het magnetische veld uit te drukken). De aanbevolen limiet voor elektrische velden (als de fysieke zonnepanelen zelf) is 5 kilovolt per meter.

Het elektromagnetische veld dat zonnepanelen zelf opwekken, is erg zwak. Om de laagspanning van zonnepanelen geschikt te maken voor het stopcontact is een omvormer nodig. Een gecertificeerde vormer blijft ruim onder de blootstellinglimiet. Als dat het geval is, kunt u ervan uitgaan dat u voldoende beschermd bent tegen de nu bekende gezondheidsrisico’s. Eventuele risico’s gelden alleen voor blootstelling aan sterke velden, die u in het dagelijkse leven niet tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan industriële complexen.

Hoe schadelijk is straling van zonnepanelen voor de gezondheid?

Ondermijnt straling van zonnepanelen uw gezondheid? Gezondheidsrisico’s blijken niet uit wetenschappelijk onderzoek, mits de blootstellingslimieten gewaarborgd zijn.

Voorzichtige conclusie is dat stralingsgevaar iets is waar je in gelooft of niet. Evenals gezondheidsklachten veroorzaakt door mobiele telefoons.

Niet iedereen legt zich hierbij neer. Talloze websites en forums staan vol met gezondheidskwesties gekoppeld aan straling, veroorzaakt door apparaten als zonnepanelen. Straling wordt geassocieerd met uiteenlopende klachten als moeheid, nervositeit, innerlijke onrust, oogproblemen, oorsuizen, spier- en gewrichtspijnen, concentratieproblemen of minder eetlust.

 

Maakt u zich zorgen om mogelijke straling van zonnepanelen?

Wetenschappelijk bewijs voor stralingsgevaar voor de gezondheid mag ontbreken, stralingszorgen mogen niet onderschat worden. Stress is, net als het veronderstelde stralingsgevaar, een gezondheidszorg. Hier volgen een aantal maatregelen die u kunt nemen voor een rustigere gemoedstoestand.

Koop een gecertificeerde omvormer

Let erop dat de omvormer aan geldende normen voldoet zoals de IEC 61727:2004. Vooral Aziatische omvormers beschikken niet altijd over de juiste certificering.

Plaats de omvormer weg van drukbezochte plekken in huis

Plaats de omvormer op een strategische plek, verder af van de slaapkamer of de huiskamer. De sterkte van het elektromagnetisch veld neemt snel af bij toenemende afstand. Een vuistregel is dat als de afstand twee keer zo groot wordt, de sterkte van het veld ongeveer vier keer zo laag wordt.

Aarding van zonnepanelen

Sinds 1 januari 2017 is het verplicht om zonnepanelen te aarden. Dit is een nuttige manier om elektrische en elektromagnetische verschijnselen af te voeren. Oudere zonnepanelen zijn vaak niet geaard en houden elektromagnetische velden vast.

 

Strooming meet de straling van uw zonnepanelen

Zonnepanelen geven straling af, maar is deze straling schadelijk voor u? Wilt u ieder risico uitsluiten schakel dan Strooming in voor een stralingsonderzoek.

Strooming: Binnengewoon goed!

Heeft u een probleem in uw woning en komt u er niet uit? Vraag een offerte aan via onze offertebutton.