Ziek door elektromagnetische straling?

Ziek door elektromagnetische straling? Dat kan! Het begrip electrosmog wordt steeds bekender. Naar schatting 1 tot 2 procent van de Nederlanders heeft last van overgevoeligheid voor straling. Zij vinden elkaar onder andere bij de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS). Deze organisatie komt op voor de belangen van mensen die claimen ziek te worden van de straling van apparatuur om ons heen. Heeft u last van straling? Met dit blog geeft Strooming u vast wat adviezen.

 

Symptomen overgevoeligheid voor elektromagnetische straling

Veelvoorkomende klachten zijn hoofdpijn, rusteloosheid, gezwollen oogleden, slaapproblemen en extreme vermoeidheid. Hoewel wetenschappelijk bewijs tot nu toe achterwege blijft, stijgt het aantal meldingen. Reden genoeg voor de Gezondheidsraad om op hun site uitspraak te doen over de gevolgen van elektromagnetische straling op het welzijn van mensen: “De Commissie Elektromagnetische velden (EMV) van de Gezondheidsraad volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet. Geconcludeerd wordt dat geen enkel kwalitatief hoogwaardig onderzoek tot op heden wijst op gezondheidsproblemen door blootstelling aan radiofrequente velden in de woonomgeving (meestal afkomstig van mobiele telefoniesystemen of draadloze computernetwerken). Wel is er een verband aangetoond tussen gezondheidsklachten en de veronderstelling blootgesteld te worden aan elektromagnetische velden.”

 

Hoogspanningsmasten

Dat de straling van hoogspanningsmasten een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van mensen, wordt wel algemeen erkend. Om die reden is er door het RIVM dan ook een richtlijn opgesteld waarin een verbod op nieuwbouw binnen een straal van 50 meter van een hoogspanningsmast wordt uitgevaardigd. Met name kinderen lopen een risico als ze in de buurt van een hoogspanningsmast wonen: de kans op leukemie zou hierdoor toenemen.

 

Meting elektromagnetische straling

Strooming kan middels metingen aantonen of er in uw woonomgeving sprake is van verhoogde straling. Woont u bijvoorbeeld in de buurt van een hoogspanningsmast, transformatorhuis of zendmast en heeft u onverklaarbare gezondheidsklachten? Dan kan het lonen om elk vertrek van uw huis door te laten meten om zo het stralingsniveau in kaart te brengen. Soms blijkt dat de straling in bijvoorbeeld een slaapkamer vele malen te hoog is en worden slaapproblemen eindelijk verklaard. Als aanvulling op de metingen kan een uitgebreid rapport worden gemaakt met aanbevelingen om het stralingsniveau omlaag te brengen. Heeft u vragen? Wij zijn altijd bereikbaar voor meer informatie.

 

Strooming: Binnengewoon goed!

Heeft u een probleem in uw woning en komt u er niet uit? Vraag een offerte aan via onze offertebutton.