Luchtkwaliteit meten? Schakel Strooming in voor Breeam luchtonderzoek

Luchtkwaliteit meten? Schakel Aan de duurzaamheid van gebouwen in Nederland – en ook in andere landen – worden steeds hogere eisen gesteld. Nieuwe gebouwen moeten niet alleen energiezuinig en milieuvriendelijk zijn, maar ook zijn ingericht als gezonde plek voor de mensen die er wonen of werken. Zo moet de interne luchtkwaliteit goed zijn en is ook de staat van het verdere binnenmilieu belangrijk. Denk aan temperatuur, licht en geluid en vluchtige organische componenten zoals formaldehyde en andere gassen. Om aan al deze eisen te voldoen, schakelen bouwbedrijven steeds vaker goede Breeam specialisten in. Bijvoorbeeld Strooming, voor het meten van luchtkwaliteit.

 

Het belang van een gezonde werk- of verblijfplek

Verreweg de meeste mensen brengen het grootste gedeelte van hun dag binnenshuis door. Dat kan op kantoor zijn, maar ook in de sportschool, een vergaderzaal, een restaurant of een winkelpand. Helaas hebben verschillende onderzoeken reeds aangetoond dat de luchtkwaliteit in een gebouw vaak slechter is dan de lucht buiten. Bijvoorbeeld door onvoldoende ventilatie, een afwijkende luchtvochtigheid of vocht- en schimmelproblemen. En zo zijn er nog veel meer oorzaken aan te wijzen. Tot voor kort waren de regels hiervoor bij nieuwbouw niet geharmoniseerd. Met de komst van Breeam is dit veranderd. In het bouwbesluit zijn nu eisen opgenomen voor onder andere luchtkwaliteit. Belangrijk, want hierdoor ligt de arbeidsproductiviteit van mensen hoger, is de tevredenheid over het binnenklimaat beter en worden allerlei (gezondheid)problemen zoals het sick building syndrome voorkomen.

 

Keurmerk duurzame projecten

Keurmerk BREEAM

staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten. BREEAM is in 1991 ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction, onderdeel van het Engelse Building Research Establishment Global (BRE Global Engeland). Sinds kort is het ook in Nederland een gestandaardiseerde eis waaraan nieuwe, verbouwde of aangebouwde panden bij oplevering moeten voldoen.

 

Op het gebied van luchtkwaliteit gelden onder andere de volgende Breeam-eisen:

  • Gebouwen moeten voldoende beschermen tegen luchtverontreiniging van buitenaf en zorgen voor een goede interne luchtkwaliteit. Dit geldt voor nieuwbouw, aanbouw en verbouwde gedeeltes van panden. Enkel luchtfilters worden daarbij niet gezien als voldoende bescherming.
  • Er moet sprake zijn van voldoende ventilatiecapaciteit en verversing van lucht. Voor een gezonde werk- of verblijfplek is voldoende zuurstof en de maximaal toegestane COconcentratie van 800 PPM erg belangrijk
  • Interne bronnen van luchtverontreiniging moeten worden afgezogen en zich niet kunnen mengen met verversingslucht elders in het gebouw.
  • Mechanische luchtventilatie die voldoet aan de eisen NEN-EN 13779.
  • De afstand van natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld te openen ramen) moeten op een plattegrond worden weergegeven, tezamen met hun afstand (tot een omtrek van 30 meter) tot bronnen van luchtverontreiniging zoals nabijgelegen verkeerswegen, aangrenzende parkeerplaatsen, laad- en losperrons of nabijgelegen industriële- of landbouwbedrijven. Et cetera.
  • Een automatisch systeem waarmee overschrijding van het CO2-gehalte wordt gedetecteerd.

 

Expert op het gebied van Breeam en luchtkwaliteit meten

Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de zaken waaraan een nieuw/vernieuwd pand tegenwoordig moet voldoen op het gebied van luchtkwaliteit. Strooming is als binnenmilieu-expert op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van Breeam-NL en Breeam regelgeving. Goed om te weten als u hier als bedrijf graag professionele ondersteuning voor inschakelt.

 

Luchtkwaliteit meten? Ondersteuning bij Breeam regelgeving? Strooming helpt!

Als bouwbedrijf, aannemer of architect zorgen dat uw pand voldoet aan de gestelde Breeam eisen en dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan? Heeft u hulp nodig bij het verzamelen van de benodigde bewijslast of het in kaart brengen van de luchtkwaliteit in een pand? Of andere zaken die het binnenmilieu aangaan? Neem dan direct contact op met Strooming voor professioneel advies en ondersteuning waarmee u verder komt.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.