Woningcorporatie

Uw partner voor gezonde woningen

Meer weten over hoe Strooming woningcorporaties ontzorgt?

Strooming ontzorgt woningcorporaties van meten tot strategisch advies

Al sinds 1986 helpt Strooming woningcorporaties op het gebied van het meten van en adviseren over het binnenmilieu van huurwoningen. Steeds vaker ondersteunen we corporaties ook op tactisch en strategisch vlak. Bijvoorbeeld via data-oplossingen zoals online dashboards, maandelijkse rapportages en voorspellende analytics. Maar ook geven we strategisch advies en ondersteunen we directies bij het opstellen van bijvoorbeeld een meerjaren-, sociaal of technisch plan.

Binnenmilieu: buitengewoon belangrijk

Als woningcorporatie bent u verantwoordelijk voor een veilig en gezond binnenmilieu van de woningen in uw portefeuille. Zeker bij oudere woningen moet u scherp zijn op het voorkomen van (en tijdig reageren op) klachten op het gebied van bijvoorbeeld schimmel, vocht, stank en geluid. In de loop der jaren is het voor corporaties steeds belangrijker geworden om een solide langetermijnvisie en een gedegen meerjarig onderhoudsplan te hebben waarin het binnenmilieu een belangrijke rol speelt.

 

Kosten en risico’s beheersbaar én voorspelbaar maken

Strooming heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van geluidsmeting en geur-, lucht-, schimmel-, vocht- en tochtonderzoek. Ook op tactisch en strategisch niveau ontlasten wij corporaties nu steeds vaker. Dankzij onder meer deze ervaring en de slimme inzet van technologieën en data(toepassingen), helpen wij corporaties om zowel kosten als risico’s beheersbaar en voorspelbaar te maken.

 

Wij staan woningcorporaties bij op drie niveaus:

 

Niveau 1: problemen verhelpen via onderzoek en advies

Op basis van gedegen, onafhankelijk onderzoek rapporteren wij op heldere wijze aan (technisch en sociaal beheerders van) corporaties. Meestal gaat het om onderzoek op het gebied van tocht, schimmel en vocht, maar we kunnen ook (preventief) onderzoek doen naar stank (in de woning of tussen twee of meerdere woningen), geluid en luchtkwaliteit. Dankzij onze onderzoeken kunnen de oorzaken van de klachten worden geïdentificeerd.

 

De solide rapportages van Strooming geven op heldere wijze inzicht in de problematiek. Wij schotelen geen technisch doorwrochte rapporten voor, maar leggen op begrijpelijke wijze uit wat het geconstateerde probleem is en welke oplossing daarvoor beschikbaar is.

 

Niveau 2: controles, monitoring en rapportages

Strooming ondersteunt corporaties om niet alleen de dagelijkse problematiek maar ook de preventie beheersbaar en inzichtelijk te maken. Aan de hand van on-site controles en monitoring via sensoren en online dashboards, helpen wij managers en afdelingshoofden het binnenmilieu te beheersen.

 

Onze maandelijkse rapportages – die voorzien zijn van conclusies en adviezen – zorgen ervoor dat u klachten kunt voorkomen en weet wanneer u (preventief) onderhoud moet inplannen. Een goed voorbeeld: wanneer een mechanisch ventilatiesysteem verstopt begint te raken, wordt het behandelde debiet lager en gaan waardes zoals CO2 omhoog. Datagedreven overlastpreventie zorgt voor een constante kwaliteit van het binnenmilieu en bespaart corporaties veel tijd en geld.

 

Niveau 3: advies- en stuurinformatie

Doordat we al decennia samenwerken met woningcorporaties en alle ontwikkelingen op het gebied van binnenmilieu, sensoren, business intelligence en (big) data nauwgezet volgen, kunnen we voor uw corporatie een strategische partner zijn op directieniveau. Op basis van historische en real-time data zijn we in staat datagedreven beslissingen te faciliteren en predictive analytics te genereren. Denk aan forecasting van kostenontwikkelingen en andere managementgerelateerde prognoses.

 

Daarnaast ontzorgen we woningcorporaties door strategisch advies te geven en (in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de directeur technisch beheer) mee te helpen bij het ontwikkelen van een meerjarenplan, sociaal plan of technisch plan.

Strooming: zij aan zij met woningcorporaties

Al sinds 1986 werkt Strooming zij aan zij met woningcorporaties. Bekende corporaties in ons klantenbestand zijn bijvoorbeeld Woonstad, Rochdale, Woonzorg Nederland, Portaal en Thuisvester. Strooming is daarbij meer en meer een partnerrol gaan vervullen. Bij ons heeft u als partner zijnde één vast aanspreekpunt.

Sparren over de mogelijkheden?

Wilt u eens vrijblijvend sparren met één van onze adviseurs over de mogelijkheden voor uw woningcorporatie? Neem dan gerust contact met ons op.