Fijnstof meten

Fijnstof is vormt een gevaar voor de gezondheid en daarom moeten we blootstelling zo veel mogelijk beperken. Wij kunnen voor u een onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van fijnstof en advies geven hoe blootstelling aan fijnstof te beperken. Fijnstof meten is een goede indicatie voor de algemene luchtkwaliteit in een gebouw of kantoor. Het inademen van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Mensen met chronische longziekten of hart- en vaatziekten kunnen te maken krijgen met een toename van hun klachten.

Waar komt fijnstof vandaan?

Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjesvormige luchtverontreiniging. Deze deeltjes zijn klein genoeg om ingeademd te worden. Fijnstof ontstaat op verschillende manieren. Wat voorbeelden op een rij:

  • Natuurlijke fijnstof; vanuit zeezout, uit de bodem of door de wind
  • Fijnstof uit het verkeer; roet of het afschuren van rubber
  • Fijnstof uit de industrie; vanuit metaal of het storten van bulkgoederen
  • Veebedrijven; uitstoot door stro en gedroogde mest
  • Fijnstof uit woningen; open haard of houtkachel, barbecue en koken
  • Chemische reacties; reacties in de lucht van zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden
  • Fijnstof ontstaat vanuit veel processen, zowel uit de natuur als productieprocessen door de mens zelf
  • Achterstallig onderhoud aan de luchtbehandelingsinstallatie, niet schoonmaken van de ventilatiekanalen of te laat vervangen van filters

 

Verschillende meetmethodes om blootstelling aan fijnstof te meten

Bij Strooming kunnen we fijnstof op verschillende manieren gemeten worden. Bij alle methodes is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de lucht binnen en buiten. Buitenlucht kan de lucht binnen namelijk beïnvloeden.

 

Een duurmeting

Met een datalogger kan er over een langere periode fijnstof gemeten worden. Deze meter telt de fijnstofdeeltjes in de lucht door middel van een laser. De verzamelde data wordt daarna door een computer uitgelezen en geanalyseerd op bijvoorbeeld grootte.

 

Een meting op de man

Door een meter bij medewerkers op te spelden kan er gemeten worden hoeveel fijnstof er door een bepaalde persoon wordt ingeademd? Een debietpompje bemonstert het fijnstof-gehalte.

 

Een gravimetrisch analyse

Het analyseren van een luchtmonster. Dit kan in combinatie met de datalogger. Bij een gravimetrisch analyse wordt de aangezogen lucht in het laboratorium onderzocht en gewogen.

 

Strooming voert fijnstofonderzoek uit vanuit ARBO-richtlijnen zodra er zorgen of gezondheidsklachten zijn in een kantoor, school of bedrijf. We leveren maatwerk: wij meten, analyseren, beoordelen, rapporteren en adviseren. Wilt u meer weten vraag een vrijblijvende offerte aan via de button.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.