Fijnstof Meten Voor een Gezonde Werkomgeving

 

Het begrijpen van fijnstofniveaus is essentieel voor een gezonde binnenomgeving. Bij Strooming zijn we gespecialiseerd in fijnstofmetingen en bieden we deskundig advies om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ontdek hoe onze geavanceerde methoden uw binnenruimte gezonder kunnen maken.

Onze Methoden voor Fijnstofmeting

Bij Strooming gebruiken we verschillende innovatieve technieken om nauwkeurige inzichten te bieden en de luchtkwaliteit te verbeteren:

 

  1. Duurmetingen: Met dataloggers meten we langdurig fijnstofniveaus. Een laser telt de fijnstofdeeltjes in de lucht en de verzamelde data wordt geanalyseerd op parameters zoals deeltjesgrootte. Deze monitoring helpt om trends en pieken in fijnstofconcentraties te identificeren, wat essentieel is voor het nemen van effectieve maatregelen.

 

  1. Persoonsgebonden Metingen: Door fijnstofmeters bij individuen te plaatsen, meten we hoeveel fijnstof een persoon gedurende een bepaalde periode inademt. Een debietpompje verzamelt het fijnstofgehalte. Dit geeft waardevolle inzichten in persoonlijke blootstelling en helpt bij het identificeren van risicogebieden of activiteiten die tot hogere blootstelling leiden.

 

  1. Gravimetrische Analyse: In het laboratorium analyseren we luchtmonsters, soms gecombineerd met dataloggers. De aangezogen lucht wordt onderzocht en gewogen voor een nauwkeurige meting. Deze methode is zeer betrouwbaar en wordt vaak gebruikt voor wetenschappelijke studies en naleving van regelgeving.

Waarom Fijnstof meten in de Werkomgeving

Fijnstofmetingen zijn essentieel voor het handhaven van gezonde binnenomgevingen. Ze bieden een praktische manier om de luchtkwaliteit te optimaliseren en gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Fijnstof, ook wel bekend als PM2.5 en PM10, kan diep in de longen doordringen en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ademhalingsaandoeningen en hartziekten.

  • Gezondheidsvoordelen: Door fijnstofniveaus te verlagen, kunnen we het risico op long- en hartziekten verminderen en de algehele gezondheid en welzijn verbeteren.
  • Productiviteit en Comfort: Schone lucht draagt bij aan een comfortabelere en productievere leef- en werkomgeving. Dit is vooral belangrijk in kantoren en scholen waar mensen veel tijd doorbrengen.
  • Wet- en Regelgeving: Voldoen aan luchtkwaliteitsnormen en -regelgeving, zoals vastgelegd in NEN689 en de richtlijnen van de Sociaal-Economische Raad (SER), is cruciaal voor bedrijven en instellingen waarbij sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Onze metingen helpen u te voldoen aan de wettelijke vereisten en vermijden mogelijke boetes​ (5xbeter)​​ (Arboportaal)​.

 

Gevaarlijke Stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen door huidcontact, inademing of inslikken binnenkomen. Het werken met deze stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid en klachten veroorzaken zoals irritatie van de huid en de luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken blijvende schade bij langdurige blootstelling. Volgens de Arbowet bent u verplicht om producten met gevaarlijke stoffen te inventariseren, registreren, beoordelen, maatregelen te nemen en deze maatregelen te borgen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop.

Een specifiek aandachtspunt is lasrook, dat volgens de SER vijf keer schadelijker kan zijn dan andere fijnstofdeeltjes. De SER stelt dat er extra maatregelen moeten worden genomen om de blootstelling aan lasrook te minimaliseren, zoals bronmaatregelen, bronafzuiging en persoonlijke beschermingsmiddelen​ (5xbeter)​​ (Arboportaal)​. Onze gespecialiseerde metingen en adviezen helpen u deze risico’s effectief te beheren.

 

Blootstelling aan Respirabel en Inhaleerbaar Stof Beoordelen

Respirabel stof (deeltjes die diep in de longen kunnen doordringen) en inhaleerbaar stof (deeltjes die door de neus en mond kunnen worden ingeademd) vormen ernstige gezondheidsrisico’s. Wij helpen u bij het beoordelen van de blootstelling aan deze stoffen door middel van:

 

  • Respirabel Stofmeting: Deze meting is essentieel in werkomgevingen met hoge niveaus van fijnstof, zoals de bouw of bij het verwerken van mineralen. We gebruiken geavanceerde meetapparatuur om de concentratie van respirabel stof te meten en te analyseren volgens de richtlijnen van NEN-EN 689.
  • Inhaleerbaar Stofmeting: Deze metingen zijn belangrijk in omgevingen waar stof afkomstig is van hout, graan, of andere organische materialen. De metingen worden uitgevoerd volgens de normen NEN-EN 481 en NEN-EN 482, die richtlijnen bieden voor het bemonsteren en analyseren van deeltjes in de lucht. Deze normen zorgen ervoor dat de meetresultaten betrouwbaar en consistent zijn, wat essentieel is voor het nemen van passende beschermingsmaatregelen.

 

Neem Contact Met Ons Op voor een Fijnstof meting

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem contact met ons op en laat een meetplan opstellen samen werken we aan schone en gezonde binnenruimtes. Ons team van experts staat klaar om u te helpen met op maat gemaakte oplossingen voor uw specifieke behoeften.

 

Voor particulier

 

Wilt u van uw problemen en overlast af? Kies dan uit een van onze diensten. U kunt onze diensten direct bestellen op onze website.

Bestel dit onderzoek

Voor zakelijk

 

Bent u gevestigd in Nederland of België? Vraag direct een offerte aan en ontvang binnen één werkdag een vrijblijvende offerte op maat.

Vraag een offerte aan