Nauwkeurig Meten van Kwartsstof: Waarom en Hoe?

Kwarts is een materiaal dat in veel bouwmaterialen voorkomt. Wanneer deze materialen worden bewerkt, kan kwartsstof vrijkomen, een fijn stof dat diep in de longen kan doordringen en tot verschillende gezondheidsproblemen kan leiden, vergelijkbaar met fijnstof. In dit artikel bespreken we waarom het belangrijk is om kwartsmetingen uit te voeren en hoe dit gedaan kan worden.

 

Wat is kwartsstof?

Kwarts is aanwezig in veel natuurlijke (bouw)materialen. Als een steensoort meer dan 1,5% kwarts bevat, wordt het beschouwd als een kwartshoudend materiaal. Sommige materialen kunnen zelfs tot 90% kwarts bevatten, zoals zandsteen, kalkzandsteen en betonsteen. Hoe meer kwarts een steensoort bevat, des te meer er vrijkomt tijdens de bouwverwerking, en eenmaal in de lucht vormt het een potentieel gevaar.

 

Hoe komt men in aanraking met kwartsstof?

Kwarts is van nature aanwezig in gesteentes en is onschadelijk in zijn oorspronkelijke staat. Maar wanneer het wordt bewerkt, zoals zagen, slijpen of frezen, kan kwartsstof vrijkomen. Over het algemeen geldt dat bij harder materiaal meer stof vrijkomt tijdens de bewerking. Mensen ademen kwartsstof in, en vanwege de kleine deeltjes kan het diep in de longen doordringen, wat kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen.

 

Waarom is kwartsstof gevaarlijk?

Kwartsstof kan diep in de longen doordringen en verschillende longaandoeningen veroorzaken, waaronder bindweefselvorming in de longen, longfibrose, benauwdheid, pijn op de borst en zelfs longkanker.

 

Wat zijn de toegestane gehaltes kwartsstof?

Vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s van te veel kwartsstof is het cruciaal om de blootstelling onder de toegestane normen te houden. In Nederland is deze norm vastgesteld op 0,075 milligram per kubieke meter per werkdag (maximaal 8 uur).

 

Hoe kunt u dit probleem aanpakken?

Hoewel kwarts onvermijdelijk is in veel beroepen, zijn er maatregelen om de risico’s en gezondheidsproblemen te minimaliseren of te voorkomen:

  1. Zorg voor voldoende ventilatie om de kwartsconcentratie in de ruimte te beperken en het risico voor medewerkers te verminderen.
  2. Waar mogelijk, kies alternatieve materialen, zoals gips.
  3. Gebruik hoogwaardig gereedschap en effectieve stofafzuiging.
  4. Voer grondige schoonmaak uit om opwaaiend stof te voorkomen.
  5. Beperk dagelijkse blootstelling aan kwartsstof door bijvoorbeeld “stoffige taken” in aparte ruimtes uit te voeren of door taken te rouleren.
  6. Zorg voor beschermende uitrusting, zoals mondkapjes, maskers, kleding, enz.

Kwartsmeting nodig? Schakel Strooming in voor blootstellingsonderzoek!

Als u kwartsmetingen wilt laten uitvoeren, kunt u een gespecialiseerd bedrijf zoals Strooming inschakelen. Met speciale meetapparatuur onderzoeken wij het kwartsgehalte in uw binnenlucht en helpen we u te voldoen aan de wettelijke voorschriften en regelgevingen.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.