5 vragen over lasrook meten opgehelderd

Binnen tientallen beroepen ademen medewerkers te hoge concentraties lasrook in. Voor een keertje geen ramp, maar op lange termijn is lasrook erg ongezond. Strooming krijgt vaak het verzoek om een luchtonderzoek uit te voeren, met name binnen de elektrotechnische branche. Soms is dat verstandig, maar er zijn veel dingen die u zelf kunt doen om te hoge grenswaarden te voorkomen. Lees hieronder ons antwoord op 5 veelgestelde vragen.

 

1. Wat is lasrook?

Bij het lassen van materialen komt rook vrij; een combinatie van fijne stofdeeltjes, dampen en gassen. Ook bij aanverwante processen zoals gutsen, slijpen of solderen komt lasrook in de lucht. Er zitten deeltjes in met allerlei afmetingen. Er is veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp en daarmee is aangetoond dat het grootste deel van lasrook bestaat uit ‘submicrondeeltjes’. Dat zijn ultrafijne stofdeeltjes met een diameter tussen 100 nanometer en 1 micrometer die kunnen doordringen tot de longblaasjes, de diepste lagen van onze longen.

Per gebruikt materiaal of legering zijn de risico’s verschillend. Chroom staat bekend als het meest gevaarlijk. Naast rook komen ook verschillende gassen vrij zoals stikstofdioxide en koolstofdioxide. Lees hier meer over in het dossier lasrook op ARBOkennisnet.

Door de fijne samenwerking met Strooming wordt er periodiek gemeten

Strooming heeft voor ons een periodiek meetplan opgesteld.
Hierdoor kunnen wij in onze werkplaats waar laswerkzaamheden worden uitgevoerd aantonen dat ons personeel in een gezonde en veilige werkomgeving haar werkzaamheden uitvoert.
Door de fijne samenwerking met Strooming hebben wij slechts een paar kleine aanpassingen aan onze werkplaats hoeven doen en wordt er periodiek gemeten.

Peter van Gent

Bekijk alle ervaringen

 

2. Wanneer is lasrook gevaarlijk?

Voor het inademen van lasrook zijn wettelijke grenswaardes opgesteld.

De gemiddelde blootstelling aan lasrook mag op een werkdag niet hoger zijn dan 1 mg per kubieke meter. Dat is weinig. In de praktijk blijkt dat deze waardes zonder goede voorzorgsmaatregelen al heel snel worden overschreden. En dat gaan mensen merken.

Directe effecten:

 

  • Keel- en luchtwegirritatie
  • Oogirritaties
  • Benauwdheid

 

Langetermijneffecten:

 

  • Longaandoeningen
  • Bronchitis
  • Astmatische klachten
  • Verhoogde kans op (long)kanker

 

Vanwege deze risico’s is het verplicht om goede maatregelen te treffen tegen het inademen van lasrook.

 

3. Wat kunt u tegen lasrook doen?

Er zijn allerlei maatregelen die u kunt treffen om blootstelling aan lasrook te verminderen. De eerste stap is natuurlijk altijd goede beschermende kleding zoals pakken en kappen. Maar alleen daarmee bent u er niet. U moet het probleem bij de bron aanpakken om medewerkers écht te beschermen. Bijvoorbeeld door het lasproces aan te passen of voor andere materialen te kiezen. Ook afzuiging van gas en rook is een bekende en goede techniek.

De ARBOdienst heeft handige richtlijnen en werkinstructies opgesteld. De bekendste is 5x beter. U vindt daar allerlei goede adviezen en hulpmiddelen om veilig en gezond te werken. Lasrook is een van de vijf thema’s en u kunt bijvoorbeeld een gratis verbetercheck doen, zodat u weet hoeveel ventilatie in een ruimte nodig is. Ook vind u nuttige informatie die u kunt gebruiken als voorlichtingsmateriaal. Kijk op https://www.5xbeter.nl/site/nl.

 

4. Hoe kunt u lasrook meten?

Lasrook meten moet via allerlei richtlijnen. De belangrijkste voorschriften staan in het Het ontwerp- normblad NEN-EN ISO 10882-1. Aan de hand daarvan worden persoonlijke metingen verricht in de ademzone van lassers. Meer informatie hierover vindt u via het meetprotocol lasrook: leidraad voor de meting van beroepsmatige blootstelling aan lasrook. De meeste bedrijven besteden deze werkzaamheden uit, omdat er specialistische kennis en apparatuur voor nodig is.

 

5. Lasrook meten: waar kan ik terecht?

In dit blog heeft u veel tips kunnen lezen over het meten van lasrook en waar u terechtkunt voor tips, preventie en informatie. Lasrook meten kunt u laten doen via Strooming. Wij beschikken over alle apparatuur en kennis voor endoscopisch luchtonderzoek en andere metingen. Zo achterhaalt u of uw lassers gezond en veilig werken of dat u aanpassingen moet aanbrengen om de blootstelling aan lasrook te verminderen. Natuurlijk geven onze medewerkers dan ook tips om dit zo snel, efficiënt en voordelig mogelijk te regelen.

 

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.