Lasrook: veiligheid op de werkvloer voor werkgevers

Als ondernemer en werkgever draag je niet alleen de verantwoordelijkheid voor het succes van je bedrijf, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van je werknemers. In de wereld van lassen is lasrook een onvermijdelijk bijproduct dat aandacht en zorg vereist. Laten we dieper ingaan op wat lasrook betekent voor jou als werkgever en hoe je de gezondheid van je werknemers kunt waarborgen.

 

Wat is Lasrook?

Lasrook is meer dan alleen de nevel die tijdens het lassen in de lucht hangt; het is een complexe mix van fijne stofdeeltjes en gassen die vrijkomen uit diverse bronnen, waaronder het smeltbad, toevoegmaterialen zoals elektroden en draad, en stoffen op het werkstuk zoals vetten en verf. Als werkgever is het cruciaal om je bewust te zijn van deze potentiële gezondheidsrisico’s op de werkvloer.

 

Gezondheidsaspecten van lasrook

De gezondheidsimpact van lasrook op werknemers is aanzienlijk. Van directe effecten zoals keelklachten, oogirritaties, luchtwegklachten tot mogelijke langetermijneffecten zoals bronchitis en zelfs kankerverwekkendheid, met name bij het lassen van roestvrij staal (RVS) en Duplex. Als werkgever is het essentieel om proactief maatregelen te nemen om deze gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

 

Arbowet en lasrook: een ondernemersperspectief

Binnen de Arbowet zijn specifieke normen vastgesteld om de blootstelling aan lasrook te reguleren. De grenswaarde voor lasrook is bepaald op 1 mg/m³. Als werkgever heb je verplichtingen om een veilige werkomgeving te waarborgen. Dit omvat het implementeren van effectieve veiligheidsmaatregelen en het verstrekken van de nodige beschermingsmiddelen aan je werknemers.

 

Strooming: partner in veiligheid

Vraag je je af of je bedrijf voldoet aan de Arbo-normen met betrekking tot lasrook? Strooming biedt nauwkeurige metingen aan die specifiek gericht zijn op de blootstelling aan lasrook op de werkvloer. Onze metingen, die veelal op de ademzone van de werknemer worden uitgevoerd, geven je als ondernemer een gedetailleerd en accuraat beeld van de blootstelling. Dit stelt je in staat om gericht actie te ondernemen en de gezondheid van je werknemers te waarborgen.

 

RI&E en veiligheid: een onlosmakelijke combinatie

Als werkgever ben je verplicht om risico’s op de werkvloer in kaart te brengen. Lasrook en de bijbehorende gezondheidsrisico’s horen hier ook bij. Zorg ervoor dat je lasrookrisico’s opneemt in je Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Dit document is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een waardevol instrument om veiligheidsmaatregelen te identificeren en te implementeren.

 

Wat kun je als ondernemer doen?

Als werkgever zijn er concrete stappen die je kunt nemen om de veiligheid van je werknemers te waarborgen:

 

  1. Informeer jezelf: Verdiep je in de risico’s en veiligheidsmaatregelen met betrekking tot lasrook.
  2. Implementeer effectieve maatregelen: Zorg voor een solide arbobeleid dat specifiek gericht is op het minimaliseren van de blootstelling aan lasrook.
  3. Verschaf de juiste PBM’s: Zorg ervoor dat werknemers over de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken en gebruik deze volgens voorschrift.
  4. Pas bronafzuiging toe: Investeer in effectieve bronafzuiging om de blootstelling aan lasrook bij de bron te verminderen.
  5. Stimuleer bewustwording: Moedig werknemers aan om bewust te zijn van de risico’s en veiligheidsprocedures te volgen.
  6. Integreer in de RI&E: Neem lasrookrisico’s op in je Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voor een alomvattend veiligheidsbeleid.

 

De gezondheid en veiligheid van je werknemers zijn van onschatbare waarde. Door proactief maatregelen te nemen en samen te werken met experts zoals Strooming, kun je een veilige werkomgeving creëren waarin zowel vakmanschap als gezondheid hand in hand gaan. Veiligheid op de werkvloer is niet alleen een investering in je bedrijf, maar ook in de mensen die het laten bloeien.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.