Lichtmeting lux 

Licht is onmisbaar voor de mens. Voor onze gezondheid en welzijn kunnen we niet zonder. Hoe weet u of uw werkplek de juiste hoeveelheid licht heeft? Heel simpel, met een lux lichtmeting. Lees in dit blog meer over het belang van lichtmetingen en de uiteenlopende luxwaarden die als norm voor alle denkbare binnen omgevingen zijn voorgeschreven.

Waarom lux meten?

Licht is een niet te onderschatten levenskracht. Ieder mens functioneert beter met voldoende en goed licht. Het geeft energie, bevordert de concentratie en productiviteit, beïnvloedt de eetlust en stemming. Goed licht is overduidelijk onmisbaar op de werkplek. Niet te veel, niet te weinig, geen verblinding of weerspiegeling. Natuurlijk daglicht afkomstig van de zon is effectiever dan kunstmatig licht. Zodra het licht niet in orde is, reflecteert dat in de prestaties en het welzijn van iedereen op de werkvloer.

Met een lichtmeting in lux wordt simpel en doeltreffend bepaald hoe het licht milieu er voor staat, waarbij lux de meeteenheid is voor de hoeveelheid licht per vierkante meter. De meting wordt uitgevoerd met een speciale lux-meter.

Normen waaraan lichtmeting moet voldoe

De EU heeft normen gesteld voor luxwaarden waar verschillende binnenverlichtingsomgevingen aan moeten voldoen. Werkplekken en vergaderruimten op kantoor moeten een minimale luxwaarde van 500 hebben, de receptie 300 en de kantine moet 200 lux zijn. Het gangpad in bedrijfshallen 150 lux, een parkeergarage 75 lux, maar de betaalautomaat moet 300 lux zijn. Een klaslokaal op school moet 300 lux bedragen, het tekenlokaal 800. Hallen in sportaccommodaties hebben een luxwaarde van 500. U ziet, voor iedere werkruimte, recreatiehal of openbare binnenruimte is een norm bepaald om een minimale hoeveelheid licht te garanderen.

 

Maatregelen voor voldoende licht op werk

U of uw werkgever kan veel doen om de lichtsituatie op de werkplek te verbeteren. Iedereen profiteert immers van de voordelen van een goede binnenverlichtingsomgeving. Voordat een lux lichtmeting plaatsvindt, hier eerst een aantal tips om zelf de lichtinval te verbeteren:

 

  • Schuif met werkplekken. Dichterbij het raam met natuurlijk licht als er klachten over te weinig licht zijn. Of juist van de ramen af als buitenlicht zorgt voor spiegeling dan wel verblinding op het beeldscherm.
  • Maak de kijkrichting van de werkplekken parallel aan het raam. Hierdoor kijkt u niet tegen het daglicht in als het de werkplek naar het raam is gekeerd. Of het daglicht valt niet hinderlijk op het beeldscherm als u met uw rug naar het raam zit.
  • Zorg voor geschikte zonwering om spiegelend daglicht tegen te houden. Oplossingen kunnen zonneschermen, jaloezieën of getint glas zijn.
  • Maak bij nachtwerk gebruik van daglichtlampen of een dynamisch lichtsysteem dat de variaties van zonlicht goed kan nabootsen.
  • Neem regelmatig een pauze in in ruimtes met weinig daglicht. Loop naar buiten of zoek een plek op met voldoende lichtinval.

Strooming bij lux lichtmeeting

Is het te donker op uw werkplek en snakt u naar meer licht? Of zorgt een teveel aan daglicht juist voor knipperende ogen en verblinde beeldschermen? Schakel dan Strooming in voor een lux lichtmeting.  Feilloos wordt bepaald of uw werkruimte aan de vastgestelde normen voldoet. Neem vandaag nog contact op met Strooming. Voor advies, een vrijblijvende offerte of een afspraak. Wij horen graag van u.