Stoflongen door houtstof

Komt u vaak in aanmerking met houtstof? Dan is het verstandig om op uw gezondheid te letten. Houtstof kan namelijk schadelijk zijn: u kunt er stoflongen van krijgen. In dit blog van Strooming vertellen wij alles over houtstof en de gezondheidsrisico’s.

Wat is houtstof dan precies?

Houtstof is de stof die ontstaat als u hout verwerkt of bewerkt. Als u schaaft, zaagt of schuurt, dan komt daar logischerwijs stof bij vrij. Hoeveel houtstof er vrijkomt, is afhankelijk van het materiaal waarmee u werkt. Massief hout laat bijvoorbeeld veel minder stof vrij dan wanneer u plaatmateriaal als MDF bewerkt. Ook multiplex laat maar weinig stof vrij. De hoeveelheid stof hangt tevens af van het gereedschap dat u gebruikt. Als u werkt met gereedschap dat langzaam beweegt, komt er relatief weinig stof vrij. Bewerkt u het hout juist met snel draaiend of bewegend gereedschap? Dan krijgt u een stuk meer stof. Daarnaast is het zo dat scherp gereedschap minder stof produceert dan bot gereedschap.

luchtmeting

De gezondheidsrisico’s van houtstof

Kunt u stoflongen door houtstof krijgen? Jazeker. Blootstelling aan houtstof vormt een groot risico voor de gezondheid. Hout bevat veel stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Denk hierbij aan: alkaloïden en glycosiden (farmacologische effecten), saponinen (toxische effecten) en fenolen, guinonen, stilbenen, terpenen en furacoumarines (irriterende en allergische effecten). Houtstof van hardhout is zelfs opgenomen in de lijst van kankerverwekkende stoffen.

De gezondheidsrisico’s van houtstof op een rij:

 

 • Irritaties aan huid, ogen en slijmvliezen
 • Huiduitslag en eczeem
 • stoflongen
 • Splinters die kunnen zorgen voor ontstekingen
 • Maagkrampen, misselijkheid en braken (bij inademing van houtstof)
 • Long- en neuskanker (bij langdurige blootstelling aan met name stof van hardhout)

 

Hoe weet ik of ik stoflongen door houtstof heb?

Er zijn een aantal symptomen waaraan u stoflongen kunt herkennen. Onderstaande symptomen duiden op stoflongen:

 

 • Kortademigheid
 • Drukkend gevoel op de borst
 • Fluitende ademhaling
 • Hoesten
 • Niezen
 • Loopneus en tranende ogen

 

Stoflongen door houtstof voorkomen

Om stoflongen door houtstof te voorkomen, moet u blootstelling aan te veel houtstof beperken. Hoe u dat doet? Hier een aantal tips.

 

 • Kies hout dat zo min mogelijk houtstof veroorzaakt (bij plaatmateriaal zoals MDF komt meer stof vrij dan bij multiplex of massief hout).
 • Gebruik de juiste werkmethodes om zo min mogelijk stof te verspreiden.
 • Zorg voor goede afzuiging en ventilatie bij binnenshuis werken met hout en houtstof.
 • Maak gebruik van het juiste gereedschap en onderhoud dit goed (snel draaiend gereedschap verspreidt meer stof dan langzaam bewegend gereedschap en scherp gereedschap produceert minder stof dan bot gereedschap).
 • Onderhoud de afzuiginstallaties en vervang tijdig stoffilters.
 • Houd de werkplek schoon door stof op te zuigen en niet te vegen (hiermee wordt stof verspreid) of neem indien mogelijk nat af.
 • Bescherm u goed met speciale kleding, mondkapjes en maskers.

 

Houtstof-onderzoek door Strooming

Bent u benieuwd naar de mate waarin u blootgesteld wordt aan houtstof? Met een houtstof-onderzoek kunt u informatie krijgen over de mate van blootstelling aan houtstof voor u en/of uw werknemers. Ook wordt duidelijk of u de juiste maatregelen heeft getroffen. Schakel Strooming in voor een luchtonderzoek. Zo weet u precies hoe veel houtstof er aanwezig is en of dit binnen de normen valt. Met behulp van een datalogger met laser zien wij precies hoe veel houtstofdeeltjes er in de lucht zweven. Experts lezen de data uit en bekijken of de grenswaarden worden overschreden. Daarna krijgt u advies over verbeteringen (waar nodig) en preventieve maatregelen.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.