Hoe Gehoorschade op de Werkplek te Voorkomen&

Dagelijks worden ongeveer 900.000 werknemers blootgesteld aan schadelijk geluid op de werkplek. Lawaaislechthorendheid, een blijvende gehoorbeschadiging, behoort al jaren tot de top drie van meest gemelde beroepsziekten. Het is dan ook een significant arbeidsrisico. In deze blog bespreken we de wetgeving rond geluid op het werk, het verschil tussen schadelijk en hinderlijk geluid, hoe gehoorschade kan worden voorkomen en bij welke situaties adviesbureau Strooming kan helpen.

 

Wetgeving rond Geluid op het Werk

Volgens het Arbobesluit gelden de volgende regels voor lawaai op de werkplek:

 

 1. Beoordeling van Geluidsniveaus: De geluidsniveaus waaraan werknemers worden blootgesteld moeten beoordeeld en indien nodig gemeten worden door een deskundige. Dit om vast te stellen waar en in welke mate werknemers worden blootgesteld om te voldoen aan de wettelijke normen.
 2. Periodieke Metingen: Deze beoordelingen en metingen moeten periodiek herhaald worden volgens een vastgelegd tijdschema. Bij ingrijpende veranderingen in het bedrijf of twijfel over de juistheid van eerdere metingen moet opnieuw gemeten worden.
 3. Gehoorbescherming: Als het geluid dagelijks boven de 80 decibel komt, moet de werkgever gehoorbescherming beschikbaar stellen. Werknemers zijn verplicht gehoorbeschermers te gebruiken bij een dagelijkse blootstelling van meer dan 85 decibel.
 4. Voorlichting en Gehoortests: Werknemers moeten worden voorgelicht over de gevaren van lawaai bij een blootstelling van 80 decibel of meer. Ook moeten zij een gehoortest kunnen ondergaan om de effectiviteit van de maatregelen te controleren.

 

Het geluidsniveau wordt gemeten in decibel (dB), waarbij rekening wordt gehouden met de gevoeligheid van het oor voor verschillende frequenties, uitgedrukt in dB(A).

 

 

Verschil tussen Schadelijk en Hinderlijk Geluid

Hinderlijk geluid kan ook bij lagere niveaus onder de 80 dB(A) klachten veroorzaken zoals slechte spraakverstaanbaarheid, concentratieverlies en onvoldoende privacy. Het type werk en de aard van het geluid spelen hierbij een rol.

 

 

Lawaaiige Beroepen

Beroepen met hoge geluidsniveaus zijn onder andere:

 

 • Bouwvakkers
 • Productiemedewerkers
 • Servicemonteurs
 • Evenementpersoneel
 • Hout- en metaalbewerkers
 • Defensiepersoneel
 • Politieagenten
 • Boeren
 • Diskjockeys en musici

 

Ook in zwembaden, gymnastiekzalen, recreatiecentra en kinderdagverblijven kan schadelijk geluid voorkomen.

 

Hoe Gehoorschade te Voorkomen

Lawaaislechthorendheid is ongeneeslijk, maar wel te voorkomen. Werkgevers en werknemers delen de verantwoordelijkheid voor het verminderen van blootstelling aan schadelijk geluid.

 

Voor Werkgevers

Als werkgever kunt u de blootstelling verminderen door:

 

 • Gebruik van stillere machines
 • Inzetten van geluiddempende kasten en/of cabines
 • Regelmatig onderhoud van materieel
 • Beperken van werkuren in lawaaiige omgevingen

 

Gehoorbeschermingsmiddelen zijn noodzakelijk als bovenstaande maatregelen niet voldoende zijn. Door een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren, kunnen alle arbeidsrisico’s, waaronder geluid, in kaart worden gebracht en gericht worden aangepakt. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers.

 

Voor werknemers

Veilig gedrag is essentieel, zowel op het werk als in de vrije tijd. Gehoorbescherming is dus ook de verantwoordelijkheid van de werknemer.

 

De Rol van Adviesbureau Strooming

Strooming kan u ondersteunen in diverse situaties:

 

 • Uitvoeren van Geluidsmetingen: Strooming beschikt over de expertise om geluidsniveaus nauwkeurig te meten en te beoordelen, zodat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
 • Consultancy en Oplossingen: Samen kunnen werkgevers, werknemers en adviesbureaus zoals Strooming gehoorschade voorkomen en een gezonde, veilige werkomgeving creëren.

 

Conclusie

Gehoorschade op de werkplek is een serieus probleem dat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van werknemers. Door de juiste maatregelen te nemen en samen te werken met gespecialiseerde adviesbureaus zoals Strooming, kunnen werkgevers een veilige en productieve werkomgeving garanderen.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.