Gehoorbescherming op het Werk: Impact, Preventie en Voorschriften

Op de werkvloer kunnen hoge geluiddrukniveaus een veelvoorkomend probleem vormen. Langdurige blootstelling aan dit lawaai kan leiden tot gehoorschade en andere gezondheidsproblemen. Het is van essentieel belang om aandacht te besteden aan geluidsbeheer en preventie op de werkplek, met name voor werknemers in diverse industrieën en sectoren. Deze blog belicht de risico’s van blootstelling aan lawaai en benadrukt effectieve maatregelen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

De Impact van Geluid op de Werkvloer

 

Langdurige blootstelling aan hoge geluiddrukniveaus kan aanzienlijke schade aan het gehoor veroorzaken. Gehoorschade hangt af van zowel de amplitude als de blootstellingsduur (uitgedrukt in dB(A)-waarden en blootstellingsperiode). Ondanks algemene normen om gehoorschade te voorkomen, zijn sommige individuen gevoeliger voor gehoorschade dan anderen.

Een cruciaal principe in geluidsbeheer is het herstel van het gehoor tussen blootstellingsperioden. Als het gehoor tijdens pauzes wordt blootgesteld aan lage geluidsniveaus, kan het zich herstellen. Constante blootstelling aan hoge geluidsniveaus resulteert echter in grotere gehoorschade.

Gehoorschade kan een ernstige sociale handicap veroorzaken. Daarom zijn er wettelijke voorschriften om werknemers te beschermen tegen overmatige blootstelling aan lawaai op de werkplek.

Arbo-Besluit en Wettelijke Bepalingen

 

Het Arbo-besluit bevat voorschriften om gehoorschade door schadelijk geluid op het werk te voorkomen. Belangrijke voorschriften zijn onder andere:

  • Dagelijkse blootstelling: Werkgevers moeten de dagelijkse blootstelling (geluiddosis) van werknemers beoordelen en meten als deze de schadegrens van 80 dB(A) overschrijdt, als onderdeel van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).
  • Technische maatregelen: Als de dagelijkse blootstelling hoger is dan 85 dB(A) of als er een piekgeluid van 140 Pa (ongeveer 137 dB(C)) optreedt, moet de werkgever technische maatregelen nemen om het geluidsniveau te verlagen.
  • Gehoorbeschermingsmiddelen: Werknemers blootgesteld aan dagelijkse blootstellingen boven 80 dB(A) moeten gehoorbeschermingsmiddelen hebben en training ontvangen over hun gebruik.
  • Audiometrisch onderzoek: Werknemers met een geluiddosisniveau van 80 dB(A) of hoger moeten regelmatig audiometrische onderzoeken ondergaan om de gehoorgevoeligheid te beoordelen.
  • Markering van lawaaigevoelige werkplekken: Werkplekken met dagelijkse blootstelling boven 85 dB(A) moeten duidelijk worden afgebakend en gemarkeerd.
  • Dagelijkse blootstelling met gehoorbescherming: Zelfs met gehoorbescherming mag de dagelijkse blootstelling niet hoger zijn dan 87 dB(A).

Dosimetrie-Onderzoek

 

Om de blootstelling van werknemers aan geluid te meten, wordt dosimetrie gebruikt. Dosismeters worden gedurende een 8-urige werkdag voor 3 aaneengesloten werkdagen op de schouders van werknemers geplaatst. De meetresultaten moeten voldoen aan de wettelijke normen en worden periodiek herhaald.

 

Preventieve Maatregelen

 

Op basis van meetresultaten moeten passende maatregelen worden genomen om de blootstelling van werknemers aan lawaai te verminderen, zoals:

  • Bronaanpak: Kies voor stillere machines, pas alternatieve werkmethoden toe en voer regelmatig onderhoud uit.
  • Overdracht van geluid beperken: Gebruik geluidsabsorberende materialen, schermen of isolatie om lucht- en constructiegeluid te verminderen.
  • Organisatorische maatregelen: Voer lawaaigevoelige taken buiten reguliere werktijden uit, beperk de duur en intensiteit van blootstelling, en zorg voor passende werkschema’s met rustpauzes.

 

Voorlichting en Opleiding

 

Werknemers moeten effectieve voorlichting en opleiding krijgen over de risico’s van blootstelling aan lawaai, het juiste gebruik van gehoorbescherming en hoe ze gehoorschade kunnen herkennen en melden.

 

Conclusie

 

Beheer van geluid op de werkplek is essentieel om werknemers te beschermen tegen gehoorschade en andere gezondheidsproblemen. Werkgevers moeten voldoen aan wettelijke voorschriften, metingen uitvoeren, passende maatregelen nemen en werknemers voorlichten over de risico’s van lawaai op de werkplek. Het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid die essentieel is voor het welzijn van alle betrokkenen in de industrie, evenals in andere sectoren.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.