Geluid op de Werkvloer: Bescherming en Preventie voor Werknemers

Op de werkvloer kunnen hoge geluiddrukniveaus een veelvoorkomend probleem zijn. Blootstelling aan langdurig lawaai kan leiden tot gehoorschade en andere gezondheidsproblemen. Daarom is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan geluidsbeheer en preventie op de werkplek, zowel voor werknemers in de verschillende industrieën als voor werknemers in andere sectoren. In deze blog gaan we dieper in op de risico’s van blootstelling aan lawaai in deze industrieën en de maatregelen die genomen moeten worden om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

De Impact van Geluid op de Werkvloer

Langdurige blootstelling aan hoge geluiddrukniveaus kan aanzienlijke schade aan het gehoor veroorzaken. De mate van gehoorschade wordt bepaald door zowel de amplitude (hoogte) van het geluidsniveau als de duur van de blootstelling eraan (uitgedrukt in dB(A)-waarden en blootstellingsperiode). Hoewel er algemene normen zijn om gehoorschade te voorkomen, is het belangrijk op te merken dat sommige individuen gevoeliger zijn voor gehoorschade dan anderen.

Een belangrijk principe bij het beheren van geluid op de werkplek is de mogelijkheid voor het gehoor om te herstellen tussen perioden van blootstelling aan lawaai. Als het gehoor tijdens pauzes wordt blootgesteld aan lage geluidsniveaus, kan het zich herstellen. Als dit niet het geval is en het gehoor constant aan hoge geluidsniveaus wordt blootgesteld, zal de gehoorschade groter zijn dan verwacht op basis van de gecombineerde effecten van verschillende niveaus.

Gehoorschade kan een ernstige sociale handicap veroorzaken, en daarom zijn er wettelijke voorschriften en normen om werknemers te beschermen tegen overmatige blootstelling aan lawaai op de werkplek.

Arbo-Besluit en Wettelijke Bepalingen

Het Arbo-besluit bevat voorschriften om gehoorschade als gevolg van schadelijk geluid op het werk te voorkomen. Enkele van de belangrijkste voorschriften zijn:

 

  • Dagelijkse blootstelling: Werkgevers moeten de dagelijkse blootstelling (geluiddosis) van werknemers beoordelen en meten als deze de schadegrens van 80 dB(A) overschrijdt. Dit maakt deel uit van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).
  • Technische maatregelen: Als de dagelijkse blootstelling hoger is dan 85 dB(A) of als er een piekgeluid van 140 Pa (ongeveer 137 dB(C)) optreedt, moet de werkgever technische maatregelen nemen om het geluidsniveau te verlagen).
  • Gehoorbeschermingsmiddelen: Werknemers die worden blootgesteld aan dagelijkse blootstellingen van meer dan 80 dB(A) moeten gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking hebben en training ontvangen over hun gebruik.
  • Audiometrisch onderzoek: Werknemers met een geluiddosisniveau van 80 dB(A) of hoger moeten regelmatig audiometrische onderzoeken ondergaan om de gehoorgevoeligheid te beoordelen.
  • Markering van lawaaigevoelige werkplekken: Werkplekken waar de dagelijkse blootstelling hoger is dan 85 dB(A) moeten duidelijk worden afgebakend en gemarkeerd.
  • Dagelijkse blootstelling met gehoorbescherming: Zelfs met gehoorbescherming mag de dagelijkse blootstelling niet hoger zijn dan 87 dB(A).

Dosimetrie-Onderzoek

Om de blootstelling van werknemers aan geluid te meten, wordt dosimetrie gebruikt. Hierbij worden dosismeters op de schouders van werknemers geplaatst gedurende een 8-urige werkdag voor 3 aaneengesloten werkdagen. De meetresultaten moeten voldoen aan de wettelijke normen en worden periodiek herhaald.

 

Preventieve Maatregelen

Op basis van de meetresultaten moeten passende maatregelen worden genomen om de blootstelling van werknemers aan lawaai te verminderen. Dit kan omvatten:

 

  • Bronaanpak: Kiezen voor stillere machines, alternatieve werkmethoden toepassen en regelmatig onderhoud uitvoeren.
  • Overdracht van geluid beperken: Gebruik geluidsabsorberende materialen, schermen of isolatie om lucht- en constructiegeluid te verminderen.
  • Organisatorische maatregelen: Werk lawaaigevoelige taken buiten reguliere werktijden uit, beperk de duur en intensiteit van blootstelling, en zorg voor passende werkschema’s met rustpauzes.

 

Voorlichting en Opleiding

Werknemers moeten effectieve voorlichting en opleiding ontvangen over de risico’s van blootstelling aan lawaai, het juiste gebruik van gehoorbescherming en hoe ze gehoorschade kunnen herkennen en melden.

 

Conclusie

Het beheer van geluid op de werkplek is van essentieel belang om werknemers te beschermen tegen gehoorschade en andere gezondheidsproblemen. Werkgevers moeten voldoen aan wettelijke voorschriften, metingen uitvoeren, passende maatregelen nemen en werknemers voorlichten over de risico’s van lawaai op de werkplek. Het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid die essentieel is voor het welzijn van alle betrokkenen in de industrie, evenals in andere sectoren.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.