Stappenplan voor een succesvolle Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) volgens de Arbowet

Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is niet alleen cruciaal voor een veilige en gezonde werkomgeving, maar ook een wettelijke verplichting volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In dit artikel ontdek je een gedetailleerd stappenplan voor het uitvoeren van een RI&E, inclusief hoe je een plan van aanpak opstelt en concrete voorbeelden van rapportages.

Wat is een RI&E en waarom is het belangrijk?

Een RI&E helpt bij het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s op de werkplek. Het zorgt voor een systematische aanpak om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen en voldoet aan wettelijke verplichtingen.

 

Stappen voor het uitvoeren van een RI&E

 

Voorbereiding voor een RI&E

Begin met een grondige voorbereiding. Verzamel alle benodigde informatie over de werkplek, de arbeidsomstandigheden en eventuele eerdere incidenten. Betrek hierbij ook de werknemers, aangezien zij waardevolle inzichten kunnen geven over de dagelijkse praktijk en potentiële risico’s.

 

Identificeren van risico’s op de werkplek

Maak een lijst van alle mogelijke risico’s binnen het bedrijf. Deze risico’s kunnen variëren van fysieke belasting en machineveiligheid tot blootstelling aan gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting. Gebruik hiervoor een gestructureerde methode zoals observaties, interviews en het bestuderen van werkprocessen.

 

Beoordelen van geïdentificeerde risico’s

Beoordeel de geïdentificeerde risico’s op basis van hun ernst en waarschijnlijkheid. In de voorbeeld-RI&E wordt een risicoclassificatie (RC) gebruikt:

 • RC 1: Belangrijk risico, actie noodzakelijk
 • RC 2: Mogelijk risico, actie wenselijk
 • RC 3: Risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen

 

Het opstellen van een plan van aanpak

Voor elk geïdentificeerd risico stel je een maatregel voor om het risico te beheersen of te elimineren. Het plan van aanpak moet de volgende elementen bevatten:

 • Maatregel: Wat moet er gedaan worden om het risico te verminderen?
 • Prioriteit: De urgentie van de maatregel (bijvoorbeeld: binnen 3 maanden, 3-6 maanden, of binnen 1 jaar).
 • Verantwoordelijke: Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel?
 • Tijdspad: Wanneer moet de maatregel zijn afgerond?

 

Voorbeelden van maatregelen en prioriteiten

Hieronder een voorbeeld van een plan van aanpak op basis van een ingevulde RI&E:

 

Onderwerp Risico of tekortkoming RC Maatregel Prio Wanneer klaar Verantwoordelijk
Kleedruimten Er zijn geen kleedruimten 3 Op termijn kleedruimten creëren 3 12 maanden Facilitaire dienst
EHBO EHBO-middelen zijn niet beschikbaar 1 EHBO-middelen aanschaffen 1 1 maand Veiligheidsmanager
Noodverlichting Adequate noodverlichting ontbreekt 1 Noodverlichting aanbrengen 1 3 maanden Technische dienst
Machineveiligheid en onderhoud Machines zijn niet doelmatig afgeschermd 1 Afscherming plaatsen, onderhoudscontracten afsluiten 1 3 maanden Productiemanager
Geluid Machines overschrijden het toegestane geluidsniveau 1 Machines vervangen of afschermen, gehooronderzoeken organiseren 1 3 maanden Veiligheidsmanager

 

Implementatie en evaluatie van het plan van aanpak

Na het opstellen van het plan van aanpak begint de implementatie van de maatregelen. Zorg ervoor dat de verantwoordelijke personen op de hoogte zijn van hun taken en monitor de voortgang. Evalueer periodiek de effectiviteit van de maatregelen en pas ze indien nodig aan.

 

De rol van Strooming bij RI&E

Strooming kan u ondersteunen in diverse situaties door:

 • Uitvoeren van geluidsmetingen: Strooming beschikt over de expertise om geluidsniveaus nauwkeurig te meten en te beoordelen, zodat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
 • Luchtkwaliteitsmetingen: Strooming kan de luchtkwaliteit in uw werkomgeving meten en beoordelen om mogelijke gezondheidsrisico’s te identificeren.
 • Metingen van gevaarlijke stoffen: Strooming helpt bij het in kaart brengen van risico’s door gevaarlijke stoffen nauwkeurig te meten.
 • Fijnstof meten: Wij kunnen fijnstofniveaus meten om te zorgen voor een gezonde werkomgeving en naleving van de veiligheidsnormen.

 

Strooming kan samen met werkgevers en werknemers een veilige en gezonde werkomgeving creëren. Door de RI&E serieus te nemen en effectief aan te pakken, dragen we bij aan een lagere werkdruk, minder verzuim en een verhoogde productiviteit.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.