Hoe gaat u als woningbouwvereniging om met geluidsoverlast?

U als verhuurder raakt weleens betrokken bij een burenruzie. Uiteraard wilt u deze naar alle tevredenheid van alle partijen oplossen. In deze blog van Strooming geven wij u adviezen omtrent burenruzie waarbij de klacht gebaseerd is op geluidsoverlast.

Dit kunt u doen aan geluidsoverlast van uw huurder

Bij een conflict tussen buren omtrent geluidsoverlast heeft u als verhuurder een belangrijke rol. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om aan uw inspanningsplicht te voldoen en te zorgen voor het herstel van het woonplezier bij uw huurders. Hieronder geven wij een aantal mogelijkheden die u kunt gebruiken:

 

  • Kom zo vroeg mogelijk in actie. Krijgt u gelijksoortige klachten over dezelfde overlastgever? Wacht dan niet tot het uit de hand loopt, maar ga snel over tot actie. In een vroeg stadium is geluidsoverlast vaak redelijk makkelijk te verhelpen. Hoe langer het aanhoudt, hoe groter de kans op lange slepende procedures, met alle gevolgen die daarbij horen.
  • Stel een onderzoek in. Voordat u maatregelen neemt, is het belangrijk om precies in beeld te krijgen wat de klachten inhouden. Ga daarom in gesprek met zowel de overlastgever als aangever en ontdek wat het werkelijke probleem is. Dit kan bijvoorbeeld in de emotionele sfeer liggen. Een geluidsmeting is een onderdeel van dit onderzoek om een zo goed en objectief mogelijk beeld te krijgen van de ernst van de klacht.
  • Laat de huurders eerst zelf met elkaar in gesprek gaan. De eerste stap hierin is dat huurders samen in gesprek gaan. Dit gesprek heeft als doel wederzijds respect voor elkaars problemen te ontwikkelen. Geef ze dus eerst de ruimte en de gelegenheid om zelf afspraken te maken over het gedrag.
  • Schakel buurtbemiddeling of mediation in. Komen ze er samen niet uit? Laat dan de buurtbemiddelingsorganisatie een bemiddelend gesprek voeren. U kunt ook eerst proberen zelf te bemiddelen.
  • Deel waarschuwingen uit. Als beide partijen de gemaakte afspraken niet na komen, geef dan eerst waarschuwingen. Bijvoorbeeld dat u verdere (juridische) stappen neemt als de situatie verder blijft escaleren.

 

Gevolgen van conflicten naar aanleiding van geluidsoverlast

Conflicten zijn niet alleen vervelend voor uw huurders, maar in veel gevallen ook voor u als organisatie. Geluidsoverlast is namelijk iets waar u als verhuurder bij escalatie betrokken raakt. Dit zijn een aantal voorbeelden:

 

  • Het levert u meer administratieve last op. Want u bouwt een klachtendossier op en houdt deze tijdens het proces bij.
  • Langslepende conflicten zorgen ervoor dat u veelvuldig klantcontactmomenten heeft met niet alleen de klagers en overlastgevers maar ook met instanties als buurtbemiddeling en politie.
  • Vertrekkende huurders.Bij langdurige slepend conflict wordt de kans steeds groter dat uw huurders het niet meer vol houden om in hun huis te blijven wonen en vervolgens vertrekken. Als de geluidsoverlast aanhoudt kan het zijn dat er veel wisselingen zijn van huurders wat u mogelijk veel tijd en geld kan kosten.
  • U probeert uiteraard te voorkomen dat een conflict escaleert en aan de rechter moet worden voorgelegd. Dit kan een gevolg zijn waarbij vaak lange en slepende procedures spelen die veel tijd, mankracht en geld kosten.

 

Geluidsmeting laten uitvoeren?

Wilt u een professioneel onderzoek naar de ernst van de geluidsoverlast? Wij onderzoeken of de geluidsoverlast de normen overschrijdt. Na afloop ontvangt u een overzichtelijk rapport zodat u op basis van dit onafhankelijk onderzoek de beste beslissingen kunt nemen om dit conflict op te lossen. Zo voorkomt u als organisatie dat geluidsoverlast een lang slepend conflict wordt tussen u en uw huurders.

Wilt u meer informatie of heeft uw woningcorporatie interesse om met ons samen te werken? Bel of mail ons dan voor een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte aan via de offertebutton. We helpen u graag!

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.