HVC

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf bestaande uit 51 gemeenten en 8 waterschappen. De kerntaken omvatten het ondersteunen van aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner bij de transitie naar ‘aardgasvrij’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. 

HVC houdt zich bezig met 11 activiteiten: warmteontwikkeling en -levering, windenergie, zonne-energie, levering van duurzame energie, energieproductie uit biomassa, gescheiden inzameling, recycling, beheren van de openbare ruimte, vergisting/compostering, energieproductie uit restafval en slibverwerking.

 

HVC en Strooming

HVC, als afvalverwerker, streeft naar het handhaven van een hoog niveau van luchtkwaliteit, met bijzondere aandacht voor de gezondheid van medewerkers en het milieu. Strooming is partner van HVC voor binnenmilieuonderzoeken, waaronder het recente onderzoek naar fijnstof in de controlekamer. De samenwerking met Strooming wordt gewaardeerd vanwege hun deskundigheid, flexibiliteit, en betrouwbaarheid, wat heeft geleid tot het besluit om ook pathogenenonderzoek door hen te laten uitvoeren.

Gezondheidszorgen onder medewerkers over blootstelling aan fijnstof in de controlekamer hebben HVC aangezet tot een grondig onderzoek, waarbij Strooming opnieuw werd ingeschakeld vanwege hun eerdere succesvolle samenwerking. Naast het fijnstofonderzoek heeft Strooming ook pathogenenonderzoek uitgevoerd als onderdeel van hun uitgebreide dienstverlening.

Het pathogenenonderzoek, in aanvulling op de algehele luchtkwaliteitsanalyse, is een belangrijke stap om een breder begrip te verkrijgen van mogelijke risicofactoren. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting bijdragen aan een beter inzicht en eventuele aanbevelingen voor maatregelen om de luchtkwaliteit te waarborgen. De tevredenheid met de huidige samenwerking en het besluit om verder samen te werken, blijven onverminderd.

 

HVC aan het woord

“Mark Kuijper van HVC benadrukt de cruciale rol van Strooming als vaste partner voor binnenmilieuonderzoeken, waarbij betrouwbaarheid, deskundigheid en flexibiliteit centraal staan. Hij waardeert Strooming’s inzet voor een gezonde werkomgeving en benadrukt dat hun expertise en responsiviteit de basis vormen voor een voortdurende samenwerking.

Het vertrouwen in Strooming wordt versterkt door geplande toekomstige opdrachten, zoals het meten van waterstofsulfide en pathogenen bij een nieuwe installatie van HVC. Kuijper concludeert tevreden dat Strooming’s dienstverlening een waardevolle bijdrage levert aan het handhaven van een gezonde werkomgeving binnen HVC.”

Mark Kuijper adviseur Kwaliteit,

Arbo en Milieu

Uw partner in Nederland & België

Bent u gevestigd in Nederland of België en wilt u dat wij u ontzorgen bij de afhandeling van uw klachten? Of heeft u een specifieke situatie? Neem dan contact met ons op! Of vraag direct een offerte aan en ontvang binnen één werkdag een vrijblijvende offerte op maat.