Triskelion laboratorium

Consumenten vertrouwen op Triskelion voor de levering van veilige producten. Producenten en ontwikkelaars van voedsel- en diervoeder-ingrediënten doen een beroep op de analytische ondersteuning van Triskelion voor kwaliteitscontrole en R&D. Dit vertrouwen is gebaseerd op de brede expertise in analytische chemie en geavanceerde laboratoriumfaciliteiten, evenals diepgaande kennis van producten en productieprocessen.

Triskelion wordt gezien als een betrouwbare partner, niet alleen als leverancier. Met meer dan 40 jaar ervaring is het bedrijf erkend als expert in de analyse van voedingsstoffen in zuigelingenvoeding en premixen, van vitamine A tot zink. Naast voedingstesten voert Triskelion GMO- en allergenenanalyses uit, evenals detectie van diersoorten in voedsel of diervoeder. De zakelijke gemeenschap waardeert Triskelion om zijn expertise en toewijding, waardoor het een onmisbare partner is in de voedingsindustrie.

 

Triskelion laboratorium en Strooming. 

Na de voltooiing van een grondige verbouwing van ons pand rezen er vragen over het binnenmilieu in relatie tot de uitgevoerde werkzaamheden in een specifieke ruimte, waarbij onaangename organische en olieachtige geuren werden waargenomen. Om deze kwestie grondig aan te pakken, hebben we een gedegen intakeprocedure doorlopen, gevolgd door een uitgebreide meetperiode van 1 week.

Het meetproces omvatte nauwkeurige analyses van diverse factoren die van invloed zijn op het binnenmilieu, zoals luchtkwaliteit, vochtigheidsniveaus en specifieke geurproblematiek. De verzamelde gegevens boden een gedetailleerd inzicht in de situatie, waardoor we gerichte aanbevelingen konden formuleren.

Na ontvangst van deze aanbevelingen zijn gedurende een periode van ongeveer een half jaar vrijwel alle voorgestelde maatregelen geïmplementeerd. Hierbij lag de focus op het optimaliseren van het binnenmilieu en het elimineren van de waargenomen geurproblemen. Een tweede meetperiode van 2 weken werd ingezet om de effectiviteit van de genomen maatregelen te evalueren.

De nauwgezette aanpak van Strooming, zowel in de metingen als in het adviesproces, heeft geresulteerd in een aanzienlijke verbetering van het binnenmilieu. Deze aanpak getuigt van hun toewijding aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek en professionele service, waardoor zij een waardevolle partner zijn gebleken bij het waarborgen van een gezonde en comfortabele werkomgeving.

 

Triskelion laboratorium aan het woord

“Na een grondige verbouwing van ons pand waren we er vragen over het binnenmilieu i.c.m. de werkzaamheden welke we uitvoeren in een specifieke ruimte.

Er werden organische en olie achtige luchten waargenomen.

Na een gedegen intake zijn er metingen verricht voor een periode van 1 week. Hieruit kwam naar voren dat het binnenmilieu redelijk tot goed te noemen was echter er nog wel aanbevelingen waren. Deze zijn in een periode van een half jaar nagenoeg allemaal opgevolgd waarna een 2e meting voor een periode van 2 weken is gestart. Het doorvoeren van de aanbevelingen hebben geresulteerd in een verbetering van het binnenmilieu.”

Natascha van Heeringen-Overmars

QA Department, HSE manager

Uw partner in Nederland & België

Bent u gevestigd in Nederland of België en wilt u dat wij u ontzorgen bij de afhandeling van uw klachten? Of heeft u een specifieke situatie? Neem dan contact met ons op! Of vraag direct een offerte aan en ontvang binnen één werkdag een vrijblijvende offerte op maat.