Woningbouwvereniging De Goede Woning

De Goede Woning is een betrokken wooncorporatie in de stad Apeldoorn. Zij zijn er voor die mensen die niet zelfstandig in deze basis kunnen voorzien. Voor de bewoners maakt De Goede Woning het wonen betaalbaar en bereikbaar.

 

De Goede Woning ontving een aantal klachten over woningen met schimmel. De projectconsulent, wilde daarom een luchtonderzoek laten uitvoeren. De goede Woning heeft contact gezocht met Strooming en na een uitgebreide inventarisatie van de klachten hebben wij samen met De Goede Woning een meetplan opgesteld en zijn zij een samenwerking met Strooming aangegaan.

 

Aan de hand van het meetplan hebben wij een duurmeting uitgevoerd naar de relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en koolstofdioxide met als doel een beeld te krijgen wat er precies aan de hand is in deze specifieke woningen. Naast deze duurmeting hebben wij ook een thermografisch onderzoek, vochtmeting en microbiologisch onderzoek verricht.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het ventilatiegedrag van de betreffende bewoners niet voldoende was om schimmelvorming te voorkomen. Deze resultaten zijn met De Goede Woning besproken en zijn er verbeter voorstellen gedaan om deze schimmelproblemen in de toekomst voorkomen.

 

 

Vanaf het eerste contact is alles positief verlopen. Als ik belde, kreeg ik snel de goede persoon aan de lijn die goed en concreet antwoordde op mijn vragen. Die korte lijnen vond ik fijn. Strooming is een professioneel bedrijf. Ik zou het dan ook aan iedereen met soortgelijke problemen aanbevelen.

 

Dietrik Augustinus,
Woningbouwvereniging De Goede Woning

Uw partner in Nederland & België

Bent u gevestigd in Nederland of België en wilt u dat wij u ontzorgen bij de afhandeling van uw klachten? Of heeft u een specifieke situatie? Neem dan contact met ons op! Of vraag direct een offerte aan en ontvang binnen één werkdag een vrijblijvende offerte op maat.