Overlast warmtepomp

Overlast warmtepomp? Steeds vaker wordt de warmtepomp als alternatief voor de gasgestookte cv-ketel gebruikt. Een nadeel: een warmtepomp zorgt voor een hoop geluidsoverlast. Een warmtepomp produceert een soort bromtoon geluid. Dit geluid is zelfs duidelijk hoorbaar in goed geïsoleerde ruimtes. Niet alleen hinderlijk, het kan ook leiden tot gezondheidsklachten. Strooming geeft u met dit blog tips over hoe u kunt omgaan met overlast van een warmtepomp en wat u ertegen kunt doen.

 

Geluidsbronnen

Een warmtepomp heeft twee geluidsbronnen: de compressor en de ventilator. Deze draaien tegelijkertijd. Naarmate het kouder wordt, en bij de bereiding van warm tapwater, slaat de pomp vaker aan en neemt het geluid toe. Bij piekbelasting kan het geluid van een lucht-waterwarmtepomp oplopen tot 60 dB(A) of meer.

 

Regelgeving overlast warmtepomp

Voor vaste airco’s, vaste ventilatoren en andere installaties in een woning stelt het Nederlands Bouwbesluit geluidsgrenzen. Maar die grenzen gelden niet voor installaties buiten de woning. Voor de geluidsproductie van warmtepompen worden echter geleidelijk Europese richtlijnen opgesteld. Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland hebben zulke richtlijnen al. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) stelt voor om een geluidslimiet van 35 dB(A) te hanteren voor buitenopstellingen van warmtepompen. Dat betekent dat voor een warmtepomp op 5 meter afstand extra geluidsdemping nodig is van 9 tot 14 dB(A).

 

Overlast warmtepomp verminderen

Om de overlast  van een warmtepomp te beperken kunt u een omkasting om uw warmtepomp plaatsen. De omkasting bestaat uit meer lagen geluidsisolerend materiaal waaronder de stalen buitenschil. Deze zorgt ook voor bescherming van de warmtepomp tegen beschadiging. Speciale geluiddempende lamellen in de omkasting zorgen voor de benodigde ventilatie.

 

Gezondheidsrisico’s

Langdurige blootstelling aan geluidsoverlast van een warmtepomp is voor veel mensen hinderlijk. Als u continu de bromtoon van de warmtepomp hoort, kunt u hier knettergek van worden. En het kan zomaar zijn dat anderen het geluid mogelijk helemaal niet horen. Het verschilt sterk per persoon of iemand lage geluidstrillingen waarneemt. De impact voor degenen die het geluid wél horen, kan groot zijn. Zowel op zowel lichamelijk als emotioneel vlak. Enkele voorbeelden van gezondheidsklachten: verstoorde nachtrust, moeizame concentratie, hoofdpijn en stress.

 

Geluidsmeting bij overlast warmtepomp

Ervaart u overlast van een warmtepomp? Strooming kan voor u een geluidsmeting uitvoeren.
Strooming maakt gebruik van speciale apparatuur voor verschillende soorten geluidshinder. Op die manier kan geluid goed gemeten worden. Aan de hand van deze metingen worden conclusies getrokken betreffende de waardes van het geluid. Wij adviseren u over mogelijke oplossingen. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.