Overlast werkzaamheden

Zijn uw buren aan het verbouwen? Woont u in een nieuwbouwwijk die nog grotendeels in aanbouw is? Of leeft u in een straat waar volop werkzaamheden plaatsvinden? Dan ervaart u  waarschijnlijk veel overlast hiervan. Niet alleen het geluid van de werkzaamheden is vervelend, ook de vele stoffen die u in uw huis krijgt ziet u liever gaan dan komen. Maar hoe zit het met de regels voor overlast werkzaamheden? U leest het in dit blog van Strooming.

De ernst van overlast werkzaamheden

Overlast door werkzaamheden kan uw woonplezier behoorlijk bederven. Het is niet alleen hinderlijk, het is ook nog een slecht voor uw gezondheid. Zo is langdurige blootstelling aan geluiden vanaf 80 decibel bijvoorbeeld schadelijk voor uw gehoor. Bij geluiden van 120 decibel kan het gehoor direct beschadigd worden. De overlast van werkzaamheden kan voor de nodige gezondheidsklachten zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 

 • Slaapproblemen
 • Concentratieverlies
 • Hoofdpijn
 • Stress

Regels omtrent overlast werkzaamheden

Gelukkig heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Bouwwerken moeten hieraan altijd voldoen. Voor werkzaamheden gelden eisen voor zowel geluid als trillingen. Dit zijn de eisen die de overheid heeft opgesteld:

 

 • De werkzaamheden moeten op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur worden uitgevoerd.
 • Het aantal dagen dat omwonenden aan een geluidniveau van meer dan 60 decibel mogen worden blootgesteld is beperkt. (De genoemde 60 decibel betreft een gemiddelde over de hele dag. Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld maar een uur gewerkt wordt op een dag, de bouwer een geluidsbelasting van 70 decibel mag veroorzaken).
 • Voor wat betreft trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van werkzaamheden moet worden voldaan aan de streefwaarden zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012. (Wanneer qua trillingen wordt voldaan aan de richtlijnen zal over het algemeen geen schade worden veroorzaakt bij naburige gebouwen).

 

De praktijk leert dat werkzaamheden pas een probleem worden als omwonenden geluidsoverlast of trillingshinder ervaren. In sommige gevallen kan dit er zelfs toe leiden dat de werkzaamheden worden stilgelegd tot er een oplossing is.

 

Dit kunt u zelf doen tegen overlast werkzaamheden

Gelukkig kunt u zelf ook wat doen tegen de overlast van de werkzaamheden. Soms maken kleine oplossingen al het verschil. Misschien staat bijvoorbeeld de muziek op de bouwplaats te hard? Vraag dan of deze wat zachter kan. Of vraag of de bouwkeet van tijd tot tijd verplaatst kan worden. Hierdoor wordt de overlast verdeel over verschillende locaties. Ook kunt u de overlast van de werkzaamheden beperken door een aantal aanpassingen in uw eigen woning. Denk bijvoorbeeld aan de volgende dingen:

 

 • Dubbel glas, dit vermindert de geluidsoverlast
 • Betere isolatie
 • Ventileer aan de rustige kant van de woning in plaats van aan de kant waar de werkzaamheden plaatsvinden
 • Holle ruimtes en harde materialen zorgen voor meer geluidsoverlast, dus spullen zoals kleden of stoffen meubilair helpen bij geluidsdemping

 

Strooming helpt bij overlast werkzaamheden

Heeft u al van alles geprobeerd, maar blijft u overlast door werkzaamheden ervaren? En wilt u af van de geluidsoverlast of trillingshinder? Strooming kan hierbij helpen door het uitvoeren van een geluidsmeting en/of trillingsmeting. Op deze manier krijgt u inzicht in de ernst van de overlast en kunt u een einde maken aan de overlast. Natuurlijk adviseren we u ook met alle plezier over mogelijke oplossingen in uw eigen woning.