Geuronderzoek

Geuroverlast onderzoek

 

Strooming heeft een speciaal geuronderzoek ontwikkeld om mensen te helpen die hinder ondervinden van onaangename geuren, maar die moeite hebben om de bron van het probleem te vinden. Onze gedetailleerde analyse richt zich op het identificeren van diverse factoren die van invloed zijn op de geur en uw gezondheid.

In plaats van simpelweg de symptomen te behandelen, streven we ernaar om dieper te graven en de oorzaken van de geurproblemen bloot te leggen. Door onze uitgebreide kennis en ervaring, begrijpen we welke elementen bijdragen aan de onaangename geuren. Hierdoor kunnen wij specifieke uitdagingen helder krijgen. Het doel van ons geuronderzoek is niet alleen het lokaliseren van de bron, maar ook het creëren van een gezondere en aangenamere leefomgeving voor u.

 

Ja, bestel dit onderzoek voor €297,- incl.

Wat houdt het geuronderzoek onderzoek in?

 

Let op: dit geuronderzoek kan alleen uitgevoerd worden als de geur in uw woning aanwezig is op de dag van het onderzoek.

 

 1. Inventarisatie en probleemanalyse: We voeren een gesprek met u om de aard van de geurproblemen beter te begrijpen. Deze informatie vormt de basis voor het opstellen van het meetplan.
 2. Opstellen van een meetplan: Op basis van het gesprek met u en de verkregen informatie, stellen we een meetplan op. Hierin bepalen we de benodigde meettechnieken die passend zijn voor het geurprobleem.
 3. Meten van geurbronnen: We speuren naar potentiële bronnen van onaangename geuren, zoals bijvoorbeeld schimmels, vochtproblemen, vervuilde ventilatiesystemen en chemische stoffen. Altijd specifiek gericht op uw situatie.
 4. Meting van de geurconcentratie:
  • Door metingen stellen we de concentratie van verschillende geuren vast, waardoor we inzicht krijgen in gebieden met ongewenste geurconcentraties, zelfs wanneer de bron niet direct zichtbaar is.
  • Naast het meten van de concentratie van verschillende geuren, voeren we een gedetailleerde analyse uit van veelvoorkomende stoffen die in uw woning een geur kunnen veroorzaken. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) chemische verbindingen, vluchtige organische stoffen (VOS), schimmelsporen en andere potentiële bronnen van geur.
  • We maken gebruik van de meest passende meetinstrumenten en indien nodig laboratoriumanalyses om de aanwezigheid van bepaalde stoffen te kwantificeren. Dit onderzoek geeft een diepgaand inzicht in de samenstelling van de lucht in uw woning en kan bijdragen aan een gerichte aanpak van de geurproblemen.
  • De resultaten van deze analyse stellen ons in staat om specifieke aanbevelingen te doen voor de eliminatie of beheersing van de gedetecteerde stoffen.
  • Dit uitgebreide onderzoek van veelvoorkomende stoffen voegt een laag van diepgang toe aan het geuronderzoek, waardoor we nauwkeurig kunnen bepalen welke specifieke elementen bijdragen aan de geurproblemen in uw woning.
 5. Advies voor geurbeheersing/verwijdering: Op basis van het onderzoek bieden we aanbevelingen om uw geurproblemen aan te pakken, variërend van verbeteringen in bijvoorbeeld de ventilatie tot en met het benoemen van mogelijke geurbronnen.

 

Ja, bestel dit onderzoek voor €297,- incl.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, en er zijn geen bijkomende kosten.

De vervolgstappen

 

 1. Na uw akkoord ontvangt u een bevestiging per e-mail.
 2. Na de bevestiging sturen wij u een voorstel voor een afspraak.
 3. Op de afgesproken datum komen wij bij u langs voor het onderzoek.
 4. Zodra het onderzoek is afgerond, ontvangt u de factuur van ons.
 5. Wij verzoeken u vriendelijk om deze factuur binnen 14 dagen te voldoen.