Geluidsoverlast oorzaken

Geluidshinder is een probleem dat veel voorkomt en waar u knap chagrijnig van kunt worden. Denk maar eens aan een constant blaffende hond, laagfrequent geluiden, contactgeluiden van de vloer, het luidruchtig praten van de buren en dichtslaande deuren. Hoe vervelend het ook is, iemand hierop aanspreken is nooit leuk en kan zelfs eindigen in een burenruzie. Om geluidsoverlast aan te kunnen pakken, is het belangrijk om vast te stellen om welk soort geluid het gaat. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen contactgeluid en luchtgeluid. U kunt een onafhankelijke geluidsdeskundige inschakelen die de overlast voor u analyseert en documenteert.

Burenoverlast ‘s nachts

Heeft u vaak last van geluidsoverlast van buren? Geluidsoverlast kan uw gezondheid en woongenot namelijk behoorlijk schaden. Maar wanneer is er sprake van geluidsoverlast? Als er langdurig hard en ongewenst geluid is. En in de nacht is geluid al snel ongewenst. Geluidsoverlast door buren ‘s nachts verstoort namelijk uw nachtrust en dit kan leiden tot concentratieproblemen of zelfs ernstige gezondheidsklachten.

 

Contactgeluid

Heeft u last van de bonkende bovenburen? Of lijkt het alsof uw buren bij u in de woning zijn? Contactgeluiden ontstaan door een directe overdracht via de constructie in een woning of appartementengebouw. Denk hierbij aan een trillende wasmachine van de buren, vallend speelgoed of de naaldhakken van de buurvrouw in het trappenhuis. Geluiden die gedragen worden door de muren of het plafond, kunnen uw woongenot flink bederven.

 

Luchtgeluid

Andermans televisie die u hoort, een blaffende hond of luidruchtige muziek: dit zijn allemaal voorbeelden van luchtgeluid. Bij luchtgeluid wordt de lucht eerst in trilling gebracht, die daarna de omringende wanden, vloeren en plafond in trilling kan brengen. Ook kan luchtgeluid makkelijk door een geluidslek, zoals kieren, ramen en deuren gaan. Natuurlijk is een combinatie van lucht- en contactgeluid ook mogelijk, bijvoorbeeld een speaker die op een muur is geschroefd.

 

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid is geluid dat componenten in het laagst hoorbare frequentiegebied heeft. Bij de vaststelling van het frequentiebereik moet zowel voor de laagste, als de hoogste frequentie een keuze gemaakt worden. Deze keuzes zijn tot op zekere hoogte arbitrair. Met laagfrequent geluid wordt in deze richtlijn bedoeld, lucht gedragen geluid met frequenties in de tertsbanden van 20 tot 100 Hz. Geluid van hogere frequenties wordt verder aangeduid met ‘gewoon’ (niet-laagfrequent) geluid.

Oplossingen en maatregelen

Strooming gaat tijdens een geluidsonderzoek tot het uiterste om de oorzaken van uw geluidshinder te onderzoeken en een passend advies te geven. Al deze informatie is naderhand terug te vinden in een heldere rapportage.