Blootstellingsonderzoek op de Werkplek volgens NEN689

Wat is Blootstellingsonderzoek op de Werkplek?

Blootstellingsonderzoek op de werkplek is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het meet en analyseert concentraties van schadelijke stoffen in de werkomgeving. Hierdoor kunnen bedrijven de nodige maatregelen treffen om een veilige werkomgeving te garanderen.

 

NEN689 Normen en Veiligheidsvoorschriften

 

Wat is NEN689 Norm voor Blootstellingsonderzoek?

NEN689 is een Nederlandse norm die richtlijnen biedt voor blootstellingsonderzoek. Deze norm helpt bedrijven te controleren of de concentraties van schadelijke stoffen binnen veilige grenzen blijven. Hierdoor voldoen bedrijven aan wettelijke eisen en beschermen ze werknemers tegen gezondheidsrisico’s.

 

Waarom is NEN689 Belangrijk voor Werkplekveiligheid?

NEN689 beschermt de gezondheid van werknemers. Regelmatige blootstellingsonderzoeken helpen bedrijven om blootstelling aan schadelijke stoffen te beperken en ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving.

 

 

 

Hoe Voer je een Blootstellingsonderzoek uit?

 

Stap-voor-stap Gids voor Blootstellingsonderzoek

 

Stap 1: Identificeer de Blootstellingsrisico’s op de Werkplek

KAM coördinatoren beginnen met het identificeren van schadelijke stoffen of situaties waaraan werknemers worden blootgesteld. Dit omvat chemische stoffen, biologische agentia, geluid, trillingen, en thermische stress.

 

Stap 2: Meet de Blootstelling van Werknemers

Voer metingen uit om de blootstelling van werknemers vast te stellen. Dit omvat luchtmonsters, geluidsmetingen en andere relevante metingen. Zorg ervoor dat de meetmethoden voldoen aan de normen en representatief zijn voor de werkelijke blootstellingssituatie.

 

Stap 3: Analyseer en Evalueer de Resultaten van het Blootstellingsonderzoek

Vergelijk meetgegevens met wettelijke grenswaarden en richtlijnen voor blootstelling. Als de waarden de limieten overschrijden, neem dan onmiddellijk maatregelen om de blootstelling te verminderen.

 

Stap 4: Implementeer Beheersmaatregelen voor Blootstellingsrisico’s

Neem passende beheersmaatregelen om de blootstelling van werknemers te verminderen. Dit varieert van technische maatregelen, zoals ventilatieverbetering, tot administratieve maatregelen, zoals trainingen voor veilig werken met gevaarlijke stoffen.

 

Stap 5: Monitor en Herzie het Blootstellingsonderzoek

Controleer regelmatig de effectiviteit van de beheersmaatregelen en herzie het blootstellingsonderzoek om nieuwe risico’s aan te pakken. Dit zorgt ervoor dat de blootstelling op een aanvaardbaar niveau blijft.

 

Gezondheid en Veiligheid van Werknemers door Regelmatige Risicoanalyses

 

Belang van Regelmatige Risicoanalyses en Blootstellingsonderzoeken

Regelmatige risicoanalyses en blootstellingsonderzoeken zijn cruciaal voor een veilige werkplek. Ze helpen bij het identificeren en beperken van gezondheidsrisico’s, waardoor de gezondheid en veiligheid van werknemers gewaarborgd blijft. Door tijdige maatregelen te nemen, creëren en behouden bedrijven een gezonde werkomgeving.

 

Veelgestelde Vragen (FAQ) over Blootstellingsonderzoek en NEN689

 

Wat zijn de voordelen van blootstellingsonderzoek?

Blootstellingsonderzoek helpt bij het identificeren van gevaarlijke stoffen en het nemen van maatregelen om de blootstelling te verminderen. Dit verbetert de gezondheid en veiligheid van werknemers en zorgt ervoor dat bedrijven voldoen aan wettelijke eisen.

 

Hoe vaak moet blootstellingsonderzoek worden uitgevoerd?

De frequentie hangt af van de aard van de werkzaamheden en de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Regelmatige evaluaties, minstens jaarlijks, worden aanbevolen om de werkplek veilig te houden.

 

Wat gebeurt er als de blootstellingsniveaus boven de limieten liggen?

Bij overschrijding van de limieten moeten bedrijven direct maatregelen nemen, zoals procesaanpassingen of verbeterde ventilatie.

 

Conclusie

Een blootstellingsonderzoek op de werkplek is essentieel voor een effectief gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem. Het stelt KAM coördinatoren in staat om risico’s voor werknemers te identificeren, te meten, te beheren en te verminderen volgens de normen. Dit heeft als doel een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Door deze stappen te volgen en NEN689 na te leven, kunnen organisaties hun verantwoordelijkheid jegens hun werknemers vervullen en bijdragen aan een veiligere werkplek.

 

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.