Blootstellingsonderzoek op de Werkplek volgens NEN689

Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers op de werkplaats is van het grootste belang voor elke organisatie. Het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek op de werkplek is een essentiële stap om te voldoen aan de vereisten van de Nederlandse norm NEN689 en om risico’s voor werknemers te minimaliseren. In dit artikel bieden we een gedetailleerde gids voor KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) coördinatoren over het uitvoeren van blootstellingsonderzoeken.

 

1. Wat is NEN689 en waarom is het belangrijk voor de veiligheid op de werkplek?

NEN689 is een Nederlandse norm die zich richt op de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen en situaties op de werkplek. Het begrijpen van deze norm is essentieel voor KAM coördinatoren om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

 

2. Hoe identificeer ik blootstellingsrisico’s voor werknemers in mijn organisatie?

 

Stap 1: Identificeer de Blootstellingsrisico’s

Het eerste en cruciale aspect van een blootstellingsonderzoek is het identificeren van de potentieel schadelijke stoffen of situaties waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld. Dit kan variëren van chemische stoffen en biologische agentia tot fysieke risico’s zoals geluid, trillingen, en thermische stress. KAM coördinatoren moeten grondig begrijpen welke risico’s in hun organisatie aanwezig zijn.

 

3. Wat zijn de stappen voor het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek op de werkplek?

 

Stap 2: Meet de Blootstelling

Om een goed beeld te krijgen van de blootstelling van werknemers, is het nodig om metingen uit te voeren. Dit kan inhouden dat er monsters worden genomen van de lucht, geluidsniveaus worden gemeten, of andere relevante metingen worden uitgevoerd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de meetmethoden voldoen aan de normen en dat de metingen representatief zijn voor de werkelijke blootstellingssituatie.

 

4. Hoe meet ik blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek?

 

Stap 3: Analyseer en Evalueer de Resultaten

Na het verzamelen van meetgegevens moeten KAM coördinatoren de resultaten analyseren en evalueren. Dit houdt in dat de gemeten waarden worden vergeleken met de wettelijke grenswaarden en richtlijnen voor blootstelling. Als de gemeten waarden de grenswaarden overschrijden, moeten onmiddellijke maatregelen worden genomen om de blootstelling te verminderen.

 

5. Wat zijn de wettelijke grenswaarden voor blootstelling op de werkplek in Nederland?

 

Stap 4: Implementeer Beheersmaatregelen

Op basis van de analyse van de resultaten moeten passende beheersmaatregelen worden geïmplementeerd om de blootstelling van werknemers te verminderen. Dit kan variëren van technische maatregelen, zoals het verbeteren van ventilatie, tot administratieve maatregelen, zoals het trainen van werknemers over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

 

6. Hoe implementeer ik beheersmaatregelen om de blootstelling van werknemers te verminderen?

 

Stap 5: Monitor en Herzie

Eenmaal geïmplementeerd, is het van cruciaal belang om de effectiviteit van de beheersmaatregelen te monitoren. Regelmatige controles en herzieningen van het blootstellingsonderzoek zijn nodig om ervoor te zorgen dat de blootstelling op een aanvaardbaar niveau blijft en om eventuele nieuwe risico’s aan te pakken.

 

7. Hoe monitor en herzie ik een blootstellingsonderzoek op de werkplek?

 

Conclusie

Een blootstellingsonderzoek op de werkplek is een fundamenteel onderdeel van een effectief gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem. Het stelt KAM coördinatoren in staat om de risico’s voor werknemers te identificeren, te meten, te beheren en te verminderen volgens de normen, met als uiteindelijk doel een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Door het volgen van deze stappen en het naleven van NEN689 kunnen organisaties hun verantwoordelijkheid jegens hun werknemers vervullen en bijdragen aan een veiligere werkplek.

 

Strooming: Binnengewoon goed!

Heeft u een probleem in uw woning en komt u er niet uit? Vraag een offerte aan via onze offertebutton.