Waarom een lasrook-onderzoek?

Schadelijke lasdampen

Het inademen van stoffen die vrijkomen tijdens het lassen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van medewerkers. De overheid heeft grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan schadelijke lasdampen vastgesteld om gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken. Werkgevers en werknemers zijn verplicht om zich aan deze grenswaarden te houden. Strooming vertelt meer over luchtonderzoek.

 

Wat zijn lasdampen?

Bij lassen van materialen komen schadelijke dampen vrij, zoals argon, helium, stikstof, koolstofdioxide. De samenstelling van deze dampen kan verschillen en is afhankelijk van gebruikte materialen en lastechniek. Per gebruikt materiaal of legering gelden verschillende risico’s.

 

Gezondheidsrisico’s

De schadelijkheid van lasdampen hangt onder andere af van het type lasproces, welk metaal er wordt gelast en welk lastoevoegmateriaal er wordt gebruikt. Daarnaast hangt het risico af van welke voorzorgsmaatregelen er worden genomen.

Lasdampen zijn niet met het blote oog zichtbaar. Tijdens het lasproces komen fijne stofdeeltjes vrij in de lucht. Wanneer deze worden ingeademd kunnen deze diep doordringen tot in de longen.  Dit kan leiden tot benauwdheid, heesheid, keelpijn en geïrriteerde ogen, maar bij langdurige blootstelling zelfs tot schade aan de luchtwegen of een verhoogd risico op het krijgen van longkanker.

 

Het is dus van groot belang om blootstelling aan lasrook zoveel mogelijk te beperken.

 

Blootstelling aan schadelijke lasdampen beperken

Het op een goede manier afzuigen van lasdampen is van groot belang. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Ook een goede ventilatie is belangrijk om blootstelling aan schadelijke gasdampen te beperken. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld goede beschermende kleding, een lashelm of laskap, het aanpassen van het lasproces of het kiezen van andere materialen.

Voor blootstelling aan schadelijke lasdampen zijn wettelijke grenswaarden opgesteld. Zonder juiste voorzorgsmaatregelen worden deze grenswaarden in de praktijk al snel overtreden. De omvang van het risico van schadelijke lasdampen kan worden vastgesteld met een lasrook-onderzoek. Op deze manier valt eenvoudig te achterhalen of uw lassers gezond en veilig werken en of het nodig is de werkomgeving aan te passen.

 

Strooming bij lasrook-onderzoek

Het meten van lasdampen moet volgens vastgestelde richtlijnen. Strooming heeft de kennis en apparatuur die hiervoor nodig is. Komen u en uw medewerkers in aanraking met schadelijke lasdampen? En wilt u weten of er sprake is van een veilige werkomgeving? Dan kan Strooming voor u de gezondheidsrisico’s in kaart brengen met een luchtonderzoek. Zie ook onze pagina: luchtmetingen of Neem direct voor meer informatie vrijblijvend contact op via de offertebutton.

 

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.