Akoestisch expert

Wilt u de akoestiek in uw kantoor of woning laten controleren? Zeer verstandig. De akoestiek in een gebouw is namelijk zeer belangrijk. Wanneer deze niet goed is kan het namelijk leiden tot veel gezondheidsklachten. Denk bijvoorbeeld aan klachten als hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen en zelfs gehoorschade. Genoeg redenen om eens de akoestiek in uw woning of pand te laten onderzoeken. Een akoestisch expert kan u hier uitstekend bij helpen. Lees hier meer over in dit blog.

Waarom een akoestisch expert inschakelen?

De ernst van geluidsoverlast wordt vaak onderschat. Echter heeft een slechte akoestiek wel een negatief effect op uw welzijn. Wanneer de akoestiek in een gebouw niet goed is kan dit namelijk leiden tot frustratie en een gevoel van onmacht. Zeker als u zelf niets aan het geluid kunt doen. Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om de geluidshinder te beperken. Een akoestisch expert kan u adviseren en helpen het probleem op te lossen.

Een akoestisch expert is bekend met de geluidsgrenzen

Zeker wanneer de geluidsoverlast door anderen wordt veroorzaakt kan dit zeer frustrerend zijn.

Denkt u maar eens aan de drumsessies van uw bovenbuurman of aan het luidruchtige lachen en praten van de verjaardagsvisite in de tuin van uw overbuurvrouw. Hoe vervelend ook, meer dan de veroorzakers hierop aanspreken zit er meestal niet in. Maar voor het bedrijfsleven ligt dat anders. Om de geluidsoverlast van horecagelegenheden en andere bedrijven te beperken heeft de overheid geluidsregels (geluidsgrenswaarden) vastgesteld. Deze vindt u in het Activiteitenbesluit. Een akoestisch expert weet wat de geluidsgrenzen voor bepaalde situaties zijn. Door een geluidsmeting te doen wordt inzicht gekregen in de mate van de overlast.

 

Een geluidsonderzoek door een akoestisch expert

Inrichting heeft veel invloed op de akoestiek in een gebouw. Daarom is het verplicht om de verschillende type inrichtingen te melden bij het bevoegd gezag. Maakt u een verandering in de inrichting van uw bedrijf? Ook dat moet u door geven bij het gevoegd gezag.  In het Activiteitenbesluit is vastgelegd wanneer bedrijven naast de melding ook een akoestisch onderzoek moeten (laten) uitvoeren voor het oprichten of veranderen van een inrichting, ook kan het bevoegd gezag om een akoestisch rapport vragen. Het gaat dan om de volgende inrichtingen:

 

  • Inrichting met aangewezen activiteiten (artikel 1.11)
  • Inrichting op een afgezonderd industrieterrein
  • Inrichting met een zeer reële kans op geluidhinder

 

Het gaat dus veelal om inrichtingen met activiteiten waarvan doorgaans problemen te verwachten zijn bij de toetsing aan de geluidsgrenswaarden. Uit het rapport van een akoestisch onderzoek blijkt volgens verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen of de inrichting voldoet aan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20, 3.14a en 6.12 van het Activiteitenbesluit. Het akoestisch rapport vermeldt welke voorzieningen de inrichtingshouder treft om overschrijding van deze waarden te voorkomen. Uiteraard helpt een akoestisch expert u hierbij.

 

Strooming helpt u met een akoestisch onderzoek

Wilt u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren door een akoestisch expert? Dan zit u bij Strooming aan het goede adres. Onze expert voeren het akoestisch onderzoek uit volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Voor verschillende soorten inrichtingen, zoals windturbines, agrarische inrichtingen en tankstations, gelden specifieke regels. Het geluid  dat wordt veroorzaakt door werkzaamheden en mobiele bronnen wordt in beginsel buiten beschouwing gelaten. Uiteraard kan er voor deze activiteiten een akoestisch rapport worden gevraagd wanneer de verwachting is dat deze een significante bijdragen leveren aan de geluidsoverlast.

Voor particulier

 

Wilt u van uw problemen en overlast af? Kies dan uit een van onze diensten. U kunt onze diensten direct bestellen op onze website.

Bestel dit onderzoek

Voor zakelijk

 

Bent u gevestigd in Nederland of België? Vraag direct een offerte aan en ontvang binnen één werkdag een vrijblijvende offerte op maat.

Vraag een offerte aan