Ammoniak meten: alles wat u moet weten

Dieren in de (intensieve) veehouderij produceren via mest veel ammoniak. Dit is niet alleen schadelijk voor de natuur, maar ook omwonenden kunnen overlast ervaren van ammoniak. Hoewel landbouwbedrijven zich aan steeds meer regels moeten houden met betrekking tot veevoer, stallen en uitstoot, is overlast nog altijd mogelijk. Daarom wordt Strooming steeds vaker ingeschakeld om ammoniak te meten. Lees in dit artikel alles wat u moet weten over ammoniak meten.

Wat is ammoniak?

Ammoniak is een verbinding van stikstof en waterstof. Verdunde ammoniakoplossingen staan ook wel bekend als ammonia. Die verdunde oplossingen worden ook wel als schoonmaakmiddel gebruikt, bijvoorbeeld om verf af te nemen voordat er opnieuw geschilderd wordt of om de ramen mee te lappen. Ammoniak is namelijk een sterke vet-oplossende stof. Een teveel aan ammoniak is schadelijk voor de natuur, omdat het zorgt voor verzuring van de grond. De concentratie van huishoudelijke ammonia is zodanig dat het geen gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid. Pure ammoniak is daarentegen giftig bij inademing, kan brandwonden veroorzaken en is sterk irriterend aan ogen en slijmvliezen.

Ammoniak meten voor veehouderij

Voor veehouderijen is regelmatig de uitstoot van ammoniak meten strikt noodzakelijk. Op die manier is het mogelijk om te achterhalen of aan de wettelijke richtlijnen met betrekking tot verminderde uitstoot wordt voldaan. Voor veehouderijbedrijven is dit niet alleen nadelig, want bij minder uitstoot krijgen zij meer groeimogelijkheden.

Eisen met betrekking tot de uitstoot van ammoniak staan in de ammoniakvoorschriften van het activiteitenbesluit.
Ook in de regeling ammoniak en veehouderij staan eisen en voorschriften.

 

Ammoniak meten voor omwonenden

Ook als u zelf geen veehouderij heeft, kunt u overlast ervaren door een teveel aan ammoniak in uw binnenmilieu. Bijvoorbeeld stankoverlast of irritaties aan uw keel of ogen bij inademen. Grote hoeveelheden ammoniak inademen levert een beschadiging aan de longen op. Dit valt niet meer terug te draaien. Extreem hoge concentraties ammoniak kunnen zelfs zorgen voor overlijden. Denk aan een koelinstallatie die kapot gaat, waardoor plotseling hoge concentraties ammoniak vrijkomen.

Woont u in een landbouwgebied? En heeft u regelmatig last van een overweldigende ammoniaklucht, prikkende ogen of last met ademen? Dan is het verstandig om een luchtonderzoek te laten uitvoeren door Strooming.

 

Ammoniak meten door luchtonderzoek

Ammoniak meten? Strooming helpt u graag bij het terugdringen van overlast, met behulp van een luchtonderzoek. Hierdoor komt u er precies achter of er bij u te hoge ammoniak-concentraties aanwezig zijn en wat u kunt doen om de overlast te verhelpen. We kunnen ook voor u achterhalen of ammoniak gevaar met zich meebrengt voor uw gezondheid. Een deskundige stelt de stoffen vast en spoort de bron die de overlast veroorzaakt feilloos op. Ook als die bij de buren of een nabijgelegen bedrijf vandaan komt. Dit doet de specialist van Strooming met speciale meetapparatuur en analyse van de resultaten in een lab. Zodra alle gegevens bekend zijn, worden de resultaten uitgebreid toegelicht in een rapport. Hierin krijgt u advies over te nemen maatregelen bij een teveel aan ammoniak.

Strooming helpt u bij het zoeken naar de oorzaak Ammoniak-overlast. En bij het vinden van een geschikte oplossing natuurlijk. Ammoniak meten doen wij middels een luchtonderzoek. Neem vrijblijvend contact op via de offerte button.

 

Strooming: Binnengewoon goed!

Heeft u een probleem in uw woning en komt u er niet uit? Vraag een offerte aan via onze offertebutton.