Overlast bouwwerkzaamheden

Nederland is volop in ontwikkeling en er wordt veel gebouwd. Denk aan bouwprojecten zoals nieuwbouwwijken, verkeersprojecten en gebieden die nieuw- of herontwikkeld worden. Woont u in een nieuwbouwwijk? Of worden er bij u in de buurt sloopwerkzaamheden uitgevoerd? Dit kan leiden tot veel geluidsoverlast en irritatie. Strooming vertelt u in dit blog meer over overlast door bouwwerkzaamheden, welke regels er gelden en wat u hier zelf tegen kunt doen.

Bouwlawaai en overlast door bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot geluidsoverlast en trillingshinder. Bouwlawaai is het geluid van bouwwerkzaamheden dat kan leidt tot geluidsoverlast in de omgeving. Denk hierbij aan het slopen van nieuwe gebouwen, werkzaamheden aan wegen en bijvoorbeeld gevelrenovaties. Maar ook heien naast bestaande woningen kan leiden tot geluidsoverlast en trillingshinder.

Schadelijk voor de gezondheid?

Overlast door bouwwerkzaamheden kan het woongenot behoorlijk bederven. Maar geluidsoverlast is niet alleen hinderlijk, het kan ook direct schade aan de gezondheid toebrengen. Blootstelling aan geluiden vanaf 80 decibel kan al schadelijk zijn. Bij geluiden van 120 decibel kan het gehoor direct beschadigd worden. Maar overlast kan ook voor algemene gezondheidsklachten zorgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Slaapproblemen
 • Concentratieverlies
 • Hoofdpijn
 • Stress

 

Regels bouwwerkzaamheden

De overheid heeft in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd, waaraan bouwwerken altijd moeten voldoen. Voor bouwwerkzaamheden gelden eisen voor zowel geluid als trillingen. De volgende eisen moeten gehanteerd worden:

 

 • Bouw- en/of sloopwerkzaamheden moeten op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur worden uitgevoerd.
 • Het aantal dagen dat omwonenden aan een geluidniveau van meer dan 60 decibel mogen worden blootgesteld is beperkt. (De genoemde 60 decibel betreft een gemiddelde over de hele dag. Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld maar een uur gewerkt wordt op een dag, de bouwer een geluidsbelasting van 70 decibel mag veroorzaken).
 • Voor wat betreft trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden moet worden voldaan aan de streefwaarden zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012. (Wanneer qua trillingen wordt voldaan aan de richtlijnen zal over het algemeen geen schade worden veroorzaakt bij naburige gebouwen).

 

De praktijk leert dat bouwlawaai pas een probleem wordt als omwonenden geluidsoverlast of trillingshinder ervaren. In sommige gevallen kan dit er zelfs toe leiden dat de bouw wordt stilgelegd tot er een oplossing wordt gevonden. Voor aannemers en opdrachtgevers kan dit heel vervelend zijn, omdat het in de meeste gevallen van belang is een project op tijd op te leveren.

 

Wat kunt u zelf doen om rustiger te wonen?

Aannemers hebben de taak om overlast door bouwwerkzaamheden tot een redelijk niveau te beperken. Ga eens met de opzichter in gesprek, eventueel met andere buren die ook last hebben. Misschien zijn er simpele oplossingen te bedenken, zoals muziek die te hard aan staat op de bouwplaats (wellicht kunnen bouwvakkers koptelefoons krijgen) en een bouwkeet die van tijd tot tijd verplaatst kan worden (zodat hinder verdeeld wordt over verschillende locaties). Soms maken kleine aanpassingen al groot verschil.

Hier ook een aantal tips met betrekking tot uw eigen woning:

 

 • Dubbel glas houdt veel herrie buiten
 • Is het mogelijk om de woning of gevel (beter) te isoleren?
 • Zorg voor open ramen en ventilatie aan de “rustige” kant van de woning
 • Holle ruimtes en harde materialen zorgen voor meer geluidsoverlast, dus spullen zoals kleden of stoffen meubilair helpen bij geluidsdemping

 

Als u bijvoorbeeld in (de buurt van) een wijk in aanbouw woont en het lijkt erop dat u voorlopig nog niet af bent van heipalen, schreeuwende bouwvakkers en krakende hijskranen, kan dit een hele verademing zijn. Ook al is het een investering.

 

Strooming overlast bouwwerkzaamheden

Heeft u al van alles geprobeerd, maar blijft u overlast door bouwwerkzaamheden ervaren? En wilt u af van de geluidsoverlast of trillingshinder? Strooming kan hierbij helpen door het uitvoeren van een geluidsmeting en/of trillingsmeting. Op deze manier krijgt u inzicht in de ernst van de overlast en kunt u het bouwbedrijf confronteren, of in het ergste geval een gang naar de rechter kunt maken. Natuurlijk adviseren we u ook met alle plezier over mogelijke oplossingen in uw eigen woning.