Rioollucht in huis ongezond? Ja!

Regelmatig krijgen medewerkers van Strooming de vraag of een rioollucht in huis ongezond is. Het antwoord is ja. Rioollucht bestaat uit verschillende gassen die schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Lees in dit blog alles over rioollucht in huis, het voorkomen van ongezonde lucht en het oplossen van de stankoverlast.

 

Wat is rioollucht?

Rioollucht is niet alleen vervelend en overlastgevend, maar kan ook schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. De lucht uit het riool bestaat uit verschillende gassen, waarvan waterstofsulfide en methaan de belangrijkste zijn.

Waterstofsulfide – ook wel zwavelwaterstof genoemd ¬– is een sterk ruikend en giftig gas dat bekend staat als een rotte eierenlucht. Het ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen, zoals eiwitten of ontlasting. Ook komt het voor in darmgassen om bepaalde voedingsstoffen af te breken. Let op: waterstofsulfide is een zéér gevaarlijk gas. Inademing van hoge tot zeer hoge concentraties waterstofsulfide kan leiden tot onder andere:

 

 • Oogirritaties/oogschade
 • Verlamming van het reukorgaan
 • Longembolie
 • Versnelde ademhaling
 • Bewusteloosheid
 • Ademuitval
 • Overlijden

 

Methaan is een minder giftig gas dan waterstofsulfide, maar kan ook schade aan de gezondheid toebrengen. Methaan wordt ook wel moerasgas genoemd omdat het in moerassen geproduceerd wordt. Zonder zuurstof hebben bepaalde bacteriën hier vrij spel. Ook in het riool kan methaan worden geproduceerd. Bijvoorbeeld op plekken waar vet en slib zich ophopen of in een biofilm (slijmlaag) aan de wanden van het leidingwerk. In lage hoeveelheden is inademing van methaan niet gevaarlijk. Bij hoge concentraties wordt zuurstof verdrongen en kunnen de volgende symptomen ontstaan:

 

 • Kortademigheid
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Hoofdpijn
 • Flauwvallen
 • Bewusteloosheid
 • Verstikking

 

Rioollucht in huis ongezond? Ja dus. En gevaarlijk ook. Want naast de gezondheidseffecten van methaan, is dit gas ook zeer licht ontvlambaar. Pas daarom zeer goed op met elektriciteit, vuur of andere zaken die een vlam kunnen ontsteken!

 

Oorzaken rioollucht in huis

Een rioollucht in huis of stank uit afvoerputjes kan door verschillende problemen worden veroorzaakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het riool last heeft van scheuren of verzakkingen. De stinkende gassen uit het riool kunnen dan vrijkomen en zorgen voor een overweldigende rioollucht in huis. Ook is het mogelijk dat de ontluchtingskoker verstopt zit, waardoor de lucht geen uitweg heeft en via de toiletpot terug het pand in komt.

Ook kan er sprake zijn van een lekkage of een verstopping van het riool zelf. Dit kan in uw gedeelte van het riool zijn, maar ook een probleem met het gemeentenet. De laatste optie is een rioollucht die van de buren of elders afkomstig is, maar via de ramen of elders uw woning binnendringt.

 

Wat te doen bij zulke stankoverlast?

Bij stankoverlast uit het riool is het allereerst nodig om te kijken waar de lucht vandaan komt. Is er een probleem met de ontluchting? Zit het riool verstopt? Zonder specialistische meetapparatuur is dit moeilijk te achterhalen. Door in de woning een geuronderzoek te doen, weet Strooming precies welke gassen in uw woning hangen en waar die vandaan komen. Zit het probleem in het riool, dan wordt met camera-apparatuur gekeken wat de oorzaak is en hoe dit kan worden verholpen.

 

Dingen die u zelf kunt doen

Is een rioollucht in huis ongezond? Ja. Zijn er dingen die u zelf kunt doen om dit te voorkomen? Meestal niet. Problemen aan het riool ontstaan meestal ergens onder de grond en zijn daardoor niet te voorkomen. Wel kunt u bij stankoverlast uit het riool zo snel mogelijk zorgen voor voldoende ventilatie om de ongezonde lucht te zuiveren. En zo snel mogelijk een professioneel bedrijf inschakelen om de problemen te verhelpen, voordat de luchtvervuiling ongezond wordt.

 

Voor particulier

 

Wilt u van uw problemen en overlast af? Kies dan uit een van onze diensten. U kunt onze diensten direct bestellen op onze website.

Bestel dit onderzoek

Voor zakelijk

 

Bent u gevestigd in Nederland of België? Vraag direct een offerte aan en ontvang binnen één werkdag een vrijblijvende offerte op maat.

Vraag een offerte aan