Hooggevoelig voor laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid is een steeds meer voorkomend (binnen)milieuprobleem dat nog weinig erkend en herkend wordt. Door de groei van de economie, de toename van steeds zwaardere installaties en de verhoging van druk in leidingen, komen op steeds meer plekken zware, lage bromtonen en trillingen voor. Er komen steeds meer meldingen van mensen die hooggevoelig zijn voor laagfrequent geluid. Het is een lastig probleem en blijkt in veel gevallen moeilijk op te lossen. Onderzoek kan helderheid verschaffen.

Wat is laagfrequent geluid?

Mensen die hooggevoelig zijn voor laagfrequent geluid (LFG) omschrijven dit geluid vaak als brommen, dreunen of zoemen. LFG is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz. Het heeft een lange golflengte, waardoor het weinig gedempt wordt door de omgeving. LFG kan daardoor op vele kilometers afstand te horen zijn.

Voorbeelden van bronnen van LFG zijn wasmachines, ventilatoren, verwarmingspompen, pompen van zware industrie, weg- en vliegverkeer, maar ook natuurlijke bronnen zoals wind en donder.

Hooggevoelig voor laagfrequent geluid

Geluidsoverlast in het algemeen kan nadelig zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld wanneer iemand door het lawaai slechter slaapt. Ook het dichthouden van ramen en deuren om het lawaai buiten te houden, heeft gevolgen: ventilatie ontbreekt dan. En dat terwijl schone lucht in huis minstens zo belangrijk is als rust.

Hooggevoeligheid voor LFG wordt nog weinig erkend en herkend. Dit komt onder andere doordat de gevoeligheid tussen mensen enorm verschilt. Steeds meer mensen geven aan te maken te hebben met de ervaring van trillingen door het lichaam. Dit leidt tot grote gevolgen voor het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk functioneren. Sterker nog: er komen zelfs geluiden van mensen die aangeven het leven onder deze omstandigheden als ondraaglijk te ervaren.

 

Wat te doen?

Doe onderzoek in en om het eigen huis
Schakel de elektriciteit uit en luister door en om het huis om te achterhalen of de bron van binnen of buiten komt.

Melden
Maak melding van de overlast die u ervaart. Op die manier kunnen verantwoordelijken onderzoek doen en eventuele maatregelen treffen. (Meldingen kunnen gedaan worden via: Stichting Laagfrequent Geluid, verhuurder, bouw- en woningtoezicht en milieudienst van de gemeente en provincie.

Huisarts
Bespreek klachten met uw huisarts en maak duidelijk dat het niet om oorsuizen gaat. LFG en trillingen komen van buitenaf, oorsuizen komt van binnenin het hoofd en geeft geen voelbare trillingen door het lichaam (LFG in de meeste gevallen wel). LFG klachten kunnen verminderen of aanzienlijk verbeteren op LFG-arme plaatsen. Oorsuizen blijft aanhouden.

Lotgenotencontact
Lotgenotencontact kan erg waardevol zijn om ondersteuning te vinden. U kunt ervaringen delen en meepraten over mogelijke oorzaken en oplossingen.

Afleiding
Probeer afleiding te zoeken, hoe lastig dit ook is. Ga regelmatig naar buiten en probeer uw dagelijkse activiteiten vol te houden.

Therapie
Er bestaan therapieën die niet gericht zijn op het oplossen van het probleem, maar die u leren minder last te hebben van laagfrequent geluid. In sommige gevallen kan dit heel goed helpen.

 

Geluidsmeting door Strooming

Omdat LFG op grote afstand te horen kan zijn, is het vaak lastig de precieze geluidsbron te achterhalen. Om tot een goede oplossing te komen, moet het probleem echter wel bij de bron worden aangepakt. Weet u niet waar het laagfrequent geluid waarvan u last heeft vandaan komt? En ervaart u gezondheidsklachten omdat u hooggevoelig bent voor laagfrequent geluid? Strooming kan voor u een geluidsmeting doen om de oorzaak van het probleem op te sporen. Uiteraard krijgt u ook tips om dit vervolgens op te lossen.