Gas meten en analyseren?

Op deze pagina vertellen wij meer over gas meten en over hoe je dit gas kunt laten onderzoeken.

 

Gas meten en analyseren op diverse manieren.

Gas-metingen worden vaak uitgevoerd bij een geuronderzoek indien men een penetrante lucht waarneemt en men wil weten waar de geur vandaan komt. Daarnaast willen bedrijven weten of de blootstelling van bepaalde gassen of geurbelasting schadelijk is. Gas meten is een belangrijke stap om veiligheid te garanderen.

Als men weet of vermoedt dat er blootstelling met gas is, dan voeren wij een luchtonderzoek uit door middel van een stationaire meting of persoonsgebonden meting .

Strooming meet vaak gassen bij bedrijven. Wilt u ook gas-onderzoek laten uitvoeren?  Wij kunnen u hier op professionele wijze bij helpen, vraag ons ernaar.

 

Hoe kun je gas meten?

Gas in de lucht is op verschillende manieren te onderzoeken.

Een deskundige met een speciale PID-meter kan om te beginnen gas in de lucht detecteren.

Na detectie kunt u een chemische analyse op gassen laten uitvoeren. Met een pomp zuigen we daarvoor een luchtmonster op locatie vol met lucht ( gassen). Deze wordt later door een geaccrediteerd chemisch laboratorium geanalyseerd. De analyse van de gassen gaat tot op ppb-niveau.

Het rapport voegt analyse en meetgegeven samen. Daarmee verbinden we een duidelijke conclusie aan de luchtkwaliteit m.b.t. gevaarlijke gassen, blootstelling van medewerkers of bezoekers, en de mogelijke overschrijding van de MAC-waardes.

 

Meting van stank- en geuroverlast in de lucht door gebruik van gasdetectie en gas analyse

Stank of geuroverlast door gassen worden vaak veroorzaakt door vluchtige organische koolwaterstoffen is een reëel verschijnsel. Het treedt soms op in situaties of op veel plekken waar je dat niet verwacht. Vaak heeft het zeer ongewenste consequenties. Een adequate en deskundige oplossing is wenselijk, en als het kan ook nog snel.

Na de eerste waarneming en melding zijn er twee meetstappen mogelijk: gas detectie en gas analyse.

 

Wat is een gas meting en wanneer gebruik je die?

Photo Ionisatie Detectie ofwel PID is een handige, betrouwbare en snelle techniek voor het detecteren van vluchtige organische koolwaterstoffen in de lucht. Daarom heet het ook wel VOC-meting. Dit vereist speciale apparatuur: een PID-meter, dit is dus eigenlijk een gasdetector.

Met een PID-meter houdt men in de industrie controle op een productieproces waar eventueel VOC kunnen vrijkomen. Bij geuronderzoek kan een bron worden opgespoord na specifieke laboratoriumanalyse op een bepaalde stof. Echter voorafgaand aan de laboratoriumanalyse kan een PID-meting de vluchtige stoffen detecteren. Dit kan helpen bij het opsporen van de eventuele bron van vrijkomend gas.

 

Gewenst gas detectieniveau bepaalt de keuze van de gas meter

Geuroverlast is altijd een feit, gezondheidsschade een mogelijk risico, en het meten daarvan een keuze.

Bij een geuronderzoek kun je soms bepaalde stoffen ruiken in concentraties onder de grenswaarde voor gezondheidsschade. Ook al levert dat geen gevaar op, de geur kan toch zeer onbehagelijk zijn. Dan kan ppm gas detectie met een PID-meter voor VOC al voldoende zijn In bepaalde situaties met verdenking van gezondheidsschade. Wil je verder gaan kan het nodig zijn om gassen te detecteren op ppb-niveau.

We onderscheiden bij gasmeters twee typen, afhankelijk van de gevoeligheid.

 

Aanschaf dan wel huur van de gas-meter

Als je verwacht om in je bedrijf veel met een PID-meter te werken, dan kun je die aanschaffen. Ze zijn niet voordelig: een PID-meter die op ppm-niveau meet, kost al gauw een paar duizend euro. De aanschafprijs van een meter op ppb-niveau kan wel het tienvoudige daarvan bedragen. Dit maakt het aantrekkelijker om een PID-meter te huren.

Een goede gebruiksinstructie is ook daarbij uiteraard van belang. Om de meter effectief toe te passen en te begrijpen wat de waardes je vertellen, moet je je erin verdiepen. Strooming beschikt zowel over PID-meters als over die ervaring en deskundigheid: maak er goed gebruik van.

 

Gasmeter laten gebruiken door een deskundige

Voor veel gebruikers loont het niet om zich voor enkele metingen te verdiepen in de materie. Laat dan het onderzoek uitvoeren door de deskundigheid die erbij hoort door een expert die het regelmatig doet. Strooming kan dit voor u uitvoeren met deugdelijke apparatuur en regelmatig opgefriste expertise. Laat ons u deze gas metingen uit handen nemen. Wij kunnen u ook helpen bij een lichtmeting mocht u hier last van hebben.

 

Gassen die belangrijk zijn om te meten

Er zijn toxische stoffen met mogelijk gezondheidsrisico die je zeker goed in de gaten moet houden. Daarvoor bestaan bepaalde grenswaardes van concentraties in de lucht ofwel MAC-waardes voor blootstelling. Een PID-meter geeft een directe detectie van deze gevaarlijke toxische componenten.

Wij meten voor u de volgende schadelijke VOC: aceton, kerosine, benzeen, butanol, diesel, ethanol, ethylbenzeen, gasolie, tolueen, xyleen, hexaan, IPA, MEK, MIBK, pentaan, propeen, styreen en vinylchloride h2s  enz.

 

Wilt u meer weten over Gas meten?

Stank en geuroverlast in uw woonsituatie of op de werkplek? Strooming geeft advies op maat op basis van uw probleem, behoefte en situatie. Wacht niet langer en neem contact met ons op.

 

Strooming: Binnengewoon goed!

Heeft u een probleem in uw woning en komt u er niet uit? Vraag een offerte aan via onze offertebutton.