Geluidsoverlast flat

Geluidsoverlast in flat van uw buren of een machine? We begrijpen dat dit gekmakend kan zijn. In grote steden in Nederland wordt steeds meer hoogbouw neergezet om aan de groeiende vraag van kopers te kunnen voldoen. Geluidsoverlast in flatgebouwen komt heel veel voor. Boven, naast en onder je wonen mensen. En waar mensen wonen wordt geluid gemaakt. Geluidsoverlast kan het woongenot schaden maar ook schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Strooming vertelt u in dit blog meer over geluidsoverlast in flats en wat u tegen deze vorm van overlast kunt doen.

 

 

Oorzaak geluidoverlast flat

Burenoverlast komt veel voor, mede doordat we steeds dichter op elkaar wonen. In een flatgebouw is het risico op geluidsoverlast nog groter, omdat het geluid van meerdere kanten komt. Normale leefgeluiden zullen we van elkaar moeten accepteren, zolang daarmee het woonplezier van de buren of de omgeving niet wordt aangetast. In een flat wonen is daarmee een kwestie van geven en nemen.

Wanneer is er sprake van overlast?

Van geluidsoverlast is pas sprake als het vaak voorkomt en lang duurt. Een buurman die zo nu en dan piano speelt kan vervelend zijn, maar valt niet onder overlast. Speelt hij vaak, langdurig en op ongepaste tijden piano… dan is er wel sprake van overlast. Heeft u last van uw boven- of onderburen? Dan is het tijd om naar een oplossing te zoeken. Zeker als u ook last heeft van gezondheidsklachten.

 

Geluidsoverlast buren appartement: veel voorkomende klachten gezondheid

We willen allemaal prettig wonen. Geluidsoverlast is erg hinderlijk en onplezierig voor het woongenot, maar het kan ook grotere vormen aannemen. Zo kan geluidsoverlast nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben. Het kan bijvoorbeeld leiden tot:

 

  • Stress
  • Hoofdpijn
  • Vermoeidheid en/of slapeloosheid
  • Concentratieverlies

 

De ene persoon heeft meer last van burengeluiden dan de ander. Maar wanneer u overlast ervaart, is het zaak hier snel iets aan te doen!

 

Regels geluidsoverlast flat

Voor flatgebouwen zijn vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Hierin zijn meestal strenge normen van geluidsoverlast in opgenomen. Zo staan er regels omtrent geluidsdempende voeren en isolatie in om geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Raadpleeg bij geluidsoverlast dus altijd eerst deze woonregels.

 

Zelf oplossen

Geluidsoverlast is een probleem dat soms lastig aan te pakken is. Wanneer u overlast heeft van uw buren, kunt u daar het beste eerst zelf met ze over praten. Uw buren zijn zich mogelijk helemaal niet bewust van de overlast die zij veroorzaken. In veel gevallen worden problemen al opgelost door er samen over te praten. Bekijk ook met uw buren of praktische maatregelen de situatie kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld (andere) vloerbedekking of rubberen doppen onder de wasmachine. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Dan kunt u Strooming inschakelen. Een geluidsmeting geeft inzicht in de mate van overlast, kan eventuele conclusies trekken en zicht bieden op een oplossing.

 

Geluidsmeting in uw flat door Strooming

Heeft u last van geluidsoverlast in uw flat? En wilt u de oorzaak van dit probleem opsporen en aanpakken? Strooming kan voor u een geluidsmeting uitvoeren als het zelf niet lukt om de overlast te verhelpen. De meting achterhaalt waar het probleem precies vandaan komt en geeft handvatten voor het oplossen ervan. Neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Strooming: Binnengewoon goed!

Heeft u een probleem in uw woning en komt u er niet uit? Vraag een offerte aan via onze offertebutton.