Normen binnenklimaat kantoren

Een ideale kantooromgeving is een papieren werkelijkheid. Neem het binnenklimaat van kantoren. De optimale omstandigheden voor de werknemers zijn vastgelegd in wettelijke regels en normen van de ARBOwet en Bouwbesluit. Maar vaak schiet de praktijk tekort. Onwetendheid en kostenbesparend denken, ondermijnen de kantoornormen voor binnenklimaat maar al te vaak. Terwijl een goed en gezond binnenklimaat gunstig is voor de werknemer en daarmee ook voor de werkgever. Wat zijn precies de normen voor binnenklimaat op kantoren?

Belang van een goed binnenklimaat

Te koud, te warm, muffe en droge lucht, tocht, droge ogen, droge keel, huidklachten, suffigheid, hoofdpijn, steeds langere pauzes nemen, overmatig zweten, concentratieproblemen. Een niet-gebalanceerd binnenklimaat levert een eindeloze stoet aan klachten op. Er bestaat zelfs een officiële term voor: sick building syndroom. Niet dat de klachten altijd terug te voeren zijn op een falend binnenklimaat van een kantoor. Maar veel klachtuitingen van verschillende werknemers doen wel alarmbellen rinkelen.

Aanpakken ziekteverzuim en productiviteit is bedrijfswinst

De grootste risico’s van een slecht binnenklimaat zijn, naast verslechtering van de sfeer, lagere  productiviteit en hoger ziekteverzuim. In Nederland wordt 90% van de zakelijke operationele kostenverdeling besteed aan personeelskosten. Het loont dus als een werkgever een gezond binnenklimaat nastreeft. Tevreden en gezonde werknemers hebben een positieve invloed op de kostenstructuur van de organisatie. Dat is echte winst.

 

Wat is binnenklimaat precies?

Binnenklimaat is een breed begrip. In grote lijnen beslaat het:

 

  • Temperatuur
  • Luchtsnelheid (ventilatie)
  • Luchtkwaliteit (verontreiniging)
  • Luchtvochtigheid
  • Licht
  • Uitzicht
  • Hinderlijk geluid (overlast en akoestiek)

 

Al deze omgevingsfactoren optimaliseren, is een uitdaging. De juiste akoestiek, fijne verlichting, een ventilatiesysteem dat zorgt voor de juiste luchtcirculatie, een aangename temperatuur of acceptabele luchtvochtigheid. Iedere beleving is subjectief. Elke werknemer kan het anders ervaren. Normen uit de ARBOwetgeving voor een gezond binnenklimaat van kantoren zijn er niet om iedere werknemer 100% tevreden te stellen. De insteek is dat schade aan de gezondheid van werknemers voorkomen moet worden. Dat is een duidelijk uitgangspunt. Om in werkgeverstermen te blijven: het bedrijfsresultaat mag niet negatief zijn.

 

Belangrijkste normen voor binnenklimaat kantoren

  • NEN 1087

 

(Bepaling van de noodzakelijke ventilatievoorzieningen van gebouwen en bepalingsmethoden voor nieuwbouw).

Deze norm is een richtlijn voor de luchtkwaliteit in kantoorruimtes. Hij wordt bepaald door de mate van luchtverversing, hoeveel personen in een ruimte werken, luchtvervuiling van verkeer buiten (fijnstof) en de aanwezigheid van apparatuur als printers. Een belangrijke graadmeter is de CO2-concentratie: hoe meer CO2, hoe slechter de luchtkwaliteit. Een minimale verse luchttoevoer van 35 m3 per uur per persoon is nodig.

 

  • NEN-EN-ISO 7730

 

(Klimaatomstandigheden – analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV- en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid, NEN, Delft).

Thermisch comfort is een belangrijk onderdeel van het binnenklimaat. Een slecht geregelde temperatuur heeft een sterke, negatieve, impact op de arbeidsproductiviteit. Bij een temperatuur tussen de 20 en 25 graden Celcius wordt optimaal gepresteerd. Belangrijk is het klimaatsysteem regelmatig te onderhouden en apparatuur en verlichting aan te schaffen die een positieve bijdrage leveren aan het thermisch comfort.

 

  • NEN NEN-EN 12464-1

 

(Licht en verlichting – werkplekverlichting)

Onvoldoende licht geeft een grotere kans op vermoeidheid en comfortklachten. Uitgangspunt is een goede balans van daglicht, kunstlicht en uitzicht op natuurlijke elementen. Hinderlijk licht als spiegeling moet voorkomen worden. Aanbevolen is (individuele) beïnvloeding van de hoeveelheid licht.

 

Een binnenklimaat dat voldoet aan de normen? Strooming helpt

Alleen met de juiste inzichten is het mogelijk klachten aan te pakken. Binnenklimaatproblemen zijn vaak vaag, verkeerd ingeschat of overschat. Het is een zoektocht om klachten te analyseren en het binnenklimaat goed te laten functioneren. Strooming is gespecialiseerd in dit proces met professionele werknemers, hoogwaardige apparatuur, servicegerichtheid en toegespitste ervaring. Vastgestelde normen voor het binnenklimaat van kantoren zijn ons startpunt voor een binnenmilieu-onderzoek op maat.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.