Normen voor het Binnenklimaat in Kantoren: Optimaliseren voor Welzijn en Productiviteit

Een ideale kantooromgeving is een papieren werkelijkheid. Neem het binnenklimaat van kantoren. De optimale omstandigheden voor de werknemers zijn vastgelegd in wettelijke regels en normen van de ARBOwet en Bouwbesluit. Maar vaak schiet de praktijk tekort. Onwetendheid en kostenbesparend denken, ondermijnen de kantoornormen voor binnenklimaat maar al te vaak. Terwijl een goed en gezond binnenklimaat gunstig is voor de werknemer en daarmee ook voor de werkgever. Wat zijn precies de normen voor binnenklimaat op kantoren?

Het Belang van een Optimaal Binnenklimaat

Een slecht geregeld binnenklimaat kan leiden tot klachten zoals kou, warmte, muffe lucht, droge lucht, tocht, droge ogen, een droge keel, huidproblemen, sufheid, hoofdpijn, lange pauzes, overmatig zweten, concentratieproblemen, en nog veel meer. Dit wordt soms aangeduid als het “sick building syndrome.” Hoewel niet alle klachten altijd direct kunnen worden toegeschreven aan een slecht binnenklimaat, moeten de collectieve klachten van werknemers serieus worden genomen.

 

Aanpakken van Ziekteverzuim en Productiviteit: Een Bedrijfswinst

Naast het beïnvloeden van de sfeer in de werkomgeving, leidt een slecht binnenklimaat tot lagere productiviteit en een verhoogd ziekteverzuim. In Nederland worden ongeveer 90% van de operationele zakelijke kosten toegewezen aan personeelskosten. Daarom loont het voor werkgevers om te streven naar een gezond binnenklimaat. Tevreden en gezonde werknemers dragen bij aan een positieve kostenstructuur voor de organisatie, wat uiteindelijk winst oplevert.

 

Wat Omvat het Binnenklimaat?

Het begrip binnenklimaat omvat verschillende elementen, waaronder:

  • Temperatuur
  • Luchtsnelheid (ventilatie)
  • Luchtkwaliteit (verontreiniging)
  • Luchtvochtigheid
  • Licht
  • Uitzicht
  • Hinderlijk geluid (geluidsbelasting en akoestiek)

Het optimaliseren van al deze omgevingsfactoren is een uitdaging, aangezien individuele beleving subjectief kan zijn. Normen volgens de ARBOwetgeving zijn er niet alleen om werknemers 100% tevreden te stellen, maar vooral om de gezondheid van werknemers te beschermen en negatieve gevolgen voor het bedrijfsresultaat te voorkomen.

 

Belangrijkste Normen voor het Binnenklimaat in Kantoren

 

NEN 1087 (Bepaling van de Noodzakelijke Ventilatievoorzieningen van Gebouwen en Bepalingsmethoden voor Nieuwbouw)

Deze norm stelt richtlijnen vast voor de luchtkwaliteit in kantoorruimtes, waarbij factoren zoals luchtcirculatie, het aantal aanwezige personen, luchtvervuiling van buitenaf (fijnstof), en de aanwezigheid van apparatuur zoals printers worden meegewogen. Een belangrijke indicator is de CO2-concentratie, waarbij hogere concentraties wijzen op een slechtere luchtkwaliteit. Een minimale verse luchttoevoer van 35 m3 per uur per persoon is vereist.

 

NEN-EN-ISO 7730 (Klimaatomstandigheden – Analytische Bepaling en Interpretatie van Thermisch Comfort door Berekening van de PMV- en PPD-waarden en Lokale Thermische Behaaglijkheid, NEN, Delft)

Thermisch comfort speelt een cruciale rol in het binnenklimaat. Slechte temperatuurregeling kan de arbeidsproductiviteit sterk beïnvloeden. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden Celsius wordt als optimaal beschouwd. Regelmatig onderhoud van klimaatsystemen en investeringen in apparatuur en verlichting die bijdragen aan thermisch comfort zijn essentieel.

 

NEN NEN-EN 12464-1 (Licht en Verlichting – Werkplekverlichting)

Onvoldoende verlichting kan vermoeidheid en ongemak veroorzaken. Het streven is naar een goede balans tussen daglicht, kunstlicht en zicht op natuurlijke elementen, met vermijding van hinderlijke lichtreflecties. Individuele aanpassing van de hoeveelheid licht wordt aanbevolen.

 

Behoefte aan een Binnenklimaat dat aan Normen Voldoet? Strooming Helpt

Alleen met de juiste inzichten kunnen klachten worden aangepakt. Binnenklimaatproblemen zijn vaak complex en worden soms verkeerd begrepen of onderschat. Het analyseren van klachten en het optimaliseren van het binnenklimaat is een uitdaging. Strooming is gespecialiseerd in dit proces en beschikt over professionele medewerkers, geavanceerde apparatuur en relevante ervaring. We gebruiken de vastgestelde normen voor kantoorbinnenklimaat als uitgangspunt voor gepersonaliseerde binnenmilieu-onderzoeken.

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.