Plichten Eigenaar Collectieve Waterinstallatie: NEN 1006 Inspectie Gids voor Managers

Wat zijn de Plichten van een Eigenaar van een Collectieve Waterinstallatie volgens NEN1006?

 

Als eigenaar of beheerder van een collectieve waterinstallatie heeft u een belangrijke rol in de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Het is essentieel om te voldoen aan de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen en gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Normen zoals NEN1006 en de Waterwerkbladen stellen specifieke eisen aan installatie en beheer van drinkwatersystemen. Deze gids biedt facilitair en technisch managers een overzicht van de verantwoordelijkheden en relevante normen, inclusief NEN1006 inspecties.

Hoe Waarborg ik de Drinkwaterkwaliteit volgens NEN1006?

 

Stap 1: Drinkwaterkwaliteit Waarborgen doormiddel van NEN1006 Inspectie

Als eigenaar zorgt u ervoor dat het drinkwater voldoet aan de wettelijke eisen van de Drinkwaterwet. NEN1006 biedt richtlijnen voor ontwerp, aanleg, gebruik, beheer en onderhoud van drinkwaterinstallaties, inclusief voorschriften voor materialen, legionellapreventie en waterbehandeling. Een NEN1006 inspectie of een legionella beheersplan kan hierbij helpen.

 

Wat zijn de Verplichtingen volgens de Drinkwaterwet?

 

Stap 2: Risicoanalyse en Beheersmaatregelen volgens NEN1006 Normen

Voer een risicoanalyse uit zoals beschreven in NEN1006 om verontreinigingsbronnen te identificeren. Implementeer beheersmaatregelen om deze risico’s te minimaliseren, gebruikmakend van de Waterwerkbladen voor specifieke aanbevelingen.

 

Welke Normen en Richtlijnen gelden voor Drinkwaterinstallaties?

 

Stap 3: Technisch Beheer en Onderhoud volgens NEN1006 en de Waterwerkbladen

Regelmatig onderhoud en beheer van de waterinstallatie is essentieel. NEN 1006 specificeert de vereisten waaraan de drinkwaterinstallatie moet voldoen en hoe deze onderhouden moet worden om een goede werking en drinkwaterkwaliteit te waarborgen. Regelmatige inspecties zijn noodzakelijk om de naleving te garanderen. Denk hierbij aan de jaarlijks verplichte keerklepcontrole en het verwijderen van sediment uit de boilers volgens Waterwerkblad 1.4 G.

 

Hoe Voer ik een Effectieve Risicoanalyse uit?

 

Stap 4: Wettelijke Rapportage volgens de Drinkwaterwet

Houd u aan de wettelijke rapportagevereisten zoals vastgelegd in de Drinkwaterwet. Dit omvat het indienen van waterkwaliteitsrapporten en andere documentatie bij de bevoegde autoriteiten.

 

Hoe Train ik mijn Personeel voor Beheer van een Waterinstallatie?

 

Stap 5: Bewustwording en Training volgens NEN1006 Verplichtingen

Zorg dat het personeel betrokken bij beheer en onderhoud van de waterinstallatie goed getraind is volgens de normen en richtlijnen. Ze moeten de voorschriften en noodprocedures kennen.

 

Hoe Plan en Beheer ik Noodgevallen in de Waterinstallatie?

 

Stap 6: Noodplanning volgens NEN1006 Richtlijnen

Ontwikkel een noodplan voor onverwachte gebeurtenissen zoals lekkages, verontreiniging of storingen. Dit plan moet stappen bevatten om de watervoorziening te herstellen en de gezondheid van gebruikers te beschermen.

 

Hoe Communiceer ik met Gebruikers bij Problemen?

 

Stap 7: Communicatie volgens de Drinkwaterwet en NEN1006

Houd communicatielijnen open met gebruikers van de collectieve waterinstallatie. Informeer hen over gepland onderhoud, mogelijke risico’s en acties bij problemen met de watervoorziening.

 

Conclusie

Als eigenaar van een collectieve waterinstallatie is het belangrijk de plichten en verantwoordelijkheden serieus te nemen en normen zoals NEN1006 en de Waterwerkbladen te volgen. Door deze stappen te volgen en de laatste wet- en regelgeving bij te houden, zorgt u voor een veilige en gezonde watervoorziening.

 

Strooming: Binnengewoon goed!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Vraag dan een offerte aan via onze offertebutton.