Akoestisch onderzoek bij geluidsoverlast

Geluidsoverlast kan uw dagelijks leven zwaar beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het constant horen van harde muziek, een drukke weg, bouwwerkzaamheden of andere harde geluiden. Dit kan behoorlijk op uw zenuwen werken. En dat niet alleen, geluidsoverlast is in sommige gevallen ook nog eens zeer schadelijk voor uw gezondheid. Het is dus belangrijk dat u op tijd ingrijpt indien er sprake is van geluidsoverlast. Een eerste stap is het laten uitvoeren van een akoestisch onderzoek.

Geluidsoverlast binnen of buiten de normen

Wilt u weten of de geluidsoverlast waar u dagelijks aan wordt blootgesteld de wettelijke normen overschrijdt? Of wilt u weten of uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen omtrent geluid? Laat dan een akoestisch onderzoek uitvoeren. Strooming helpt u hier graag bij. Wij vertellen u alles over geluidsoverlast, de wetten omtrent geluidsoverlast, een geluidsmeting en mogelijke oplossingen voor de geluidsoverlast. Lees dus snel verder!

Wat is geluidsoverlast?

Wist u dat uw gehoor een van uw belangrijkste zintuigen is? Geluiden maken u vrolijk. Denk maar aan hoe blij u ‘s ochtends wakker kunt worden van fluitende vogeltjes. Of hoe heerlijk het is om naar een prachtig muziekstuk te luisteren. Maar geluid is alleen alleen prettig wanneer het gewenst is. Dit is helaas niet altijd het geval. Wanneer u regelmatig langdurig wordt blootgesteld aan ongewenst hard geluid, heeft u te maken met geluidsoverlast.

 

Geluidsoverlast neemt toe

Als we niet oppassen, is geluidsoverlast over twintig jaar het milieuprobleem met de grootste impact op onze gezondheid. Hoe dat komt? Doordat we allemaal dicht op elkaar wonen, de wegen voller zijn en de technologische vooruitgang duurt voort. Dit zorgt voor steeds meer onprettige geluiden.

Kunt u inschatten hoe hard geluiden uit het dagelijks leven zijn? Hieronder staan wat voorbeelden:

 

 • Wind door de bomen: 25 decibel
 • Vaatwasser: 60 decibel
 • Drukke straat: 85 decibel
 • Muziek op een koptelefoon: 95 decibel
 • Brandweer met sirene: 120 decibel
 • Vuurwerk: 140 decibel

 

We worden dus dagelijks omringd door veel en vrij hard geluid.

 

Oorzaken geluidsoverlast

Maar waar komt geluidsoverlast vandaan? En wat zijn de grootste oorzaken ervan? De grootste geluidbelasting in Nederland treedt op in de buurt van wegen, spoorwegen en de aan- en uitvliegroutes bij Schiphol. Wegverkeer veroorzaakt de meeste geluidshinder. Andere oorzaken van geluidsoverlast kunnen buren, industrie of bedrijven zijn. Woont u bijvoorbeeld naast een kroeg? Dan kunt u regelmatig last hebben van harde muziek. Maar ook de landbouw en de bouw veroorzaken veel geluidsoverlast.

 

Het gevaar van geluidsoverlast

Geluidsoverlast is niet alleen hinderlijk; het vormt ook nog eens een gevaar voor uw gezondheid. Wist u bijvoorbeeld dat geluid vanaf 80 decibel al schadelijk kan zijn? Bij geluiden van 120 decibel kan uw gehoor direct beschadigen.

Vermoedt u dat u regelmatig wordt blootgesteld aan te veel decibellen? Onderneem dan vooral actie, want als gevolg van blootstelling aan harde geluiden, raken trilharen in uw binnenoor beschadigd. Wanneer dit gebeurt, kan er gehoorschade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een constante piep in uw oren.

Maar geluidsoverlast kan ook voor klachten als slapeloosheid, stress, hartkwalen en een hoge bloeddruk zorgen. Het is dus van belang dat u de geluidsoverlast snel aanpakt. Strooming kan u daarbij helpen door middel van een akoestisch onderzoek. Wij voeren dan onder andere een geluidsmeting uit, ook wel trillingsmetingen genoemd. Naar aanleiding van deze meting stellen wij een akoestisch rapport voor u op. Hierin staat precies waar het geluid vandaan komt, of het geluid de geluidsnormen overschrijdt en wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

 

Dit is een veilig geluidsniveau

Nu vraagt u zich vast af: wat is dan een veilig geluidsniveau? Er zijn verschillende normen voor een veilig geluidsniveau. De meest gebruikte norm is die van de ARBO. Die gaat uit van 80 decibel. Alles daarboven kan schadelijk zijn, afhankelijk van de duur van de blootstelling. Zo kunt u bijvoorbeeld een geluid van 80 decibel maximaal 40 uur per week horen, zonder gehoorschade of andere gezondheidsproblemen op te lopen.

 

Geluidsoverlast regels particulieren

Wat de een als vervelend geluid ervaart, ervaart de ander niet als storend. Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid is over wanneer u van geluidsoverlast kunt spreken. De volgende regels gelden voor particulieren:

 

 • overdag (07.00 – 18.00) 50 dB(A) 70 dB(A)
 • ’s avonds (18.00 – 23.00) 45 dB(A) 65 dB(A)
 • ’s nachts (23.00 – 07.00) 40 dB(A) 60 dB(A)

 

Of er sprake is van geluidsoverlast, hangt dus ook af van het tijdstip waarop het geluid plaatsvindt. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat er sprake van geluidsoverlast is als u regelmatig vanaf 23.00 uur een geluid hoort dat tussen de 40 en 60 decibel in zit.

 

Geluidgrenswaarden

Er zijn verschillende soorten geluidshinder. Wij noemen er drie:

 

 • geluidshinder van buiten
 • geluidshinder op de werkvloer zelf
 • geluidshinder door bedrijfsactiviteiten

 

Voor al deze soorten geluidshinder zijn geluidgrenswaarden opgesteld, die u niet mag overschrijden. Voor het geluid dat door bedrijfsactiviteiten wordt veroorzaakt, gelden andere waardes dan voor geluid van buitenaf. Deze wettelijke normen staan in de Wet Geluidhinder. Ook voor geluidsbelasting van wegen, treinen en vliegtuigen zijn wettelijke normen vastgesteld. Nederland voldoet op die manier aan de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en in de Wet luchtvaart. Strooming is van alle wetten omtrent geluid op de hoogte.

 

Akoestiek verbeteren? Zo doet u dat

Ondanks deze regels en wetten omtrent geluidsoverlast is het verstandig zelf ook maatregelen te nemen om de akoestiek te verbeteren. Aangezien de oorzaken van geluidsoverlast heel divers zijn, is er ook niet één oplossing voor het probleem. Met buren vallen wellicht afspraken te maken over geluidsoverlast, als u aangeeft hoeveel invloed het op u heeft. Verder kunt u het volgende doen om de akoestiek te verbeteren:

 

 • Zorg voor voldoende isolatie van uw woning.
 • Plaats dubbele beglazing. Dit houdt veel lawaai tegen.
 • Voor geluidsoverlast in de tuin zijn speciale geluiddempende schuttingen verkrijgbaar. Ook bomen, struiken en ander groen dempen geluid.
 • Voorzetwanden of voorzetramen dempen trillingen en verminderen geluidsoverlast door bijvoorbeeld wegverkeer.
 • Voorkom leegte in huis. Hoe meer spullen en meubels u in huis heeft, hoe beter de akoestiek wordt. Kom maar op met die kleden, planten en stoffen meubels!

 

Geluidsisolatie

Zoals hierboven al benoemd, kan geluidsisolatie enorm helpen bij geluidsoverlast. Als u de geluidswaarneming binnen een ruimte wilt verbeteren, dan is het verstandig te investeren in akoestische isolatie. Een goede akoestiek is bijvoorbeeld erg belangrijk in kantoorruimtes en muziekstudio’s. Akoestisch isoleren gebeurt niet met geluidsisolatie maar wel met geluidsabsorberende isolatie. Het meest bekende voorbeeld van akoestische isolatie zijn de grijze schuimplaten met noppen die u ook terugvindt in de binnenbekleding van behuizingen.

 

Activiteitenbesluit & Geluid horeca

In sommige gevallen bent u verplicht een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Zo moeten horecagelegenheden met een geluidsniveau dat structureel hoger is dan 80dB(A) zich standaard melden bij bevoegd gezag om een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Ook kan het bevoegd gezag om een akoestisch onderzoek vragen bij het volgende:

 

 • Inrichting met aangewezen activiteiten (artikel 1.11)
 • Inrichting op een afgezonderd industrieterrein
 • Inrichting met een zeer reële kans op geluidhinder

 

Strooming is gespecialiseerd in het uitvoeren van geluidsmetingen en akoestische onderzoeken. Wij beschikken over de juiste apparatuur. Wij kennen de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit Horeca op ons duimpje. Op basis daarvan stellen wij voor u een overzichtelijk akoestisch rapport op waarin staat welke maatregelen u heeft genomen om te voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit.

 

Laat een akoestisch onderzoek uitvoeren

Heeft u een eigen bedrijf en vraagt u zich af of u aan de wettelijke normen voor geluidsoverlast voldoet? Of bent u verplicht een akoestisch onderzoek uit te laten voeren? Strooming kan u in beide gevallen helpen. Hoe? Door een geluidsmeting uit te voeren. Naar aanleiding van de resultaten stellen wij een akoestisch rapport voor u op. Met een akoestisch rapport kan uw bedrijf aantonen dat voldaan wordt aan de geldende geluidgrenswaarden.

 

Ons akoestisch onderzoek gaat verder dan alleen geluidsnormen

Maar is alleen voldoen aan de geluidsnormen genoeg? Meestal niet. De mensen die naast of vlakbij uw café, restaurant of hotel wonen, hebben toch nog vaak last van bijvoorbeeld de muziek, de geanimeerde gesprekken en de keukengeluiden. Wilt u geen klachten uit de omgeving? Dan is het verstandig om ook in kaart te brengen wie geluidsoverlast ervaren of kunnen gaan ervaren. Strooming kan u hierbij helpen. Samen kijken we dan wat u kunt doen om de geluidoverlast te beperken, zodat iedereen tevreden is en blijft: u, uw klanten, de omgeving en het bevoegd gezag.

 

Zo gaat een geluidsmeting in zijn werk

Tijdens een akoestisch onderzoek voeren wij onder andere een geluidsmeting uit. Daarbij maken we gebruik van speciale apparatuur voor verschillende soorten geluidsoverlast. Op die manier kunnen we geluid goed meten. Aan de hand van deze metingen trekken we een conclusie over de waardes van het geluid. Vervolgens stellen wij een akoestisch rapport voor u op. Wij adviseren u dan uiteraard ook over mogelijke oplossingen van het geluidsprobleem.

 

Een akoestisch onderzoek bij geluidsoverlast

Wilt u weten of de geluidsoverlast die u ervaart de landelijke normen overschrijdt? Ook dan kunt u een akoestisch onderzoek uit laten voeren. Want ook als wettelijke normen niet worden overschreden, is het goed om een beter beeld te hebben van de mate van overlast. Op die manier kunt u gericht naar een oplossing zoeken.

 

Een akoestisch onderzoek laten uitvoeren? Strooming helpt u

Wordt u in uw dagelijks leven gestoord door geluidsoverlast en wilt u daar iets aan doen? Strooming helpt u graag. Geluidsoverlast is een serieuze klacht die we samen met u aan kunnen pakken door de overlast in kaart te brengen. Neemt u vooral contact met ons op voor een advies op maat.

Wilt u meer weten over een geluidsmeting of een akoestisch onderzoek en rapport? Of heeft u een specifieke vraag? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook direct een gratis offerte aanvragen.