Geluidsoverlast normen

Nederland wordt steeds lawaaiiger. Plekken waar het écht stil is, zijn nog maar mondjesmaat te vinden. Lawaai zorgt in toenemende mate voor stress, ziekte en overlast. Om die reden zijn er normen voor geluidsoverlast. Heeft u last van herrie in uw woon- of werkomgeving? Strooming geeft u met dit blog meer informatie over geluidsoverlast normen.

Wat is geluidsoverlast?

Het gehoor is een van onze belangrijkste zintuigen. Het kan heerlijk zijn om ’s morgens vroeg de vogeltjes te horen fluiten. Of naar een prachtig muziekstuk te luisteren. Maar het kan heel onprettig zijn als u ’s nachts wordt wakker gehouden door een muziekstuk van de buren. Geluid wordt hinderlijk als het langdurig hard en ongewenst is. In dat geval wordt het lawaai genoemd. Geluidsoverlast.

Oorzaken geluidsoverlast?

De grootste geluidbelasting in Nederland treedt op in de buurt van wegen, spoorwegen en de aan- en uitvliegroutes bij Schiphol. Wegverkeer veroorzaakt de meeste geluidhinder. Andere oorzaken van geluidsoverlast kunnen bijvoorbeeld buren, industrie of bedrijven zijn. Denk aan horeca, landbouw of de bouw.

 

Veilig geluidsniveau

Er zijn verschillende normen voor een veilig geluidsniveau. De meest gebruikte norm is die van de ARBO. Die gaat uit van 80 decibel. Alles daarboven kan schadelijk zijn, afhankelijk van de duur van blootstelling. Een geluid van 80 decibel kunt u maximaal 40 uur per week horen, zonder gehoorschade of andere gezondheidsproblemen. Naast de ARBOnorm is er ook de zogeheten vrijetijdsnorm, die is iets soepeler. Die gaat uit van de volgende maximale blootstelling.

 

Gezondheidseffecten

Als iemand dagelijks wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van meer dan 80 decibel, kan dat schadelijk voor de gezondheid zijn. Geluiden van 120 decibel kunnen het gehoor zelfs direct beschadigen. Lawaai in onze woonomgeving kan hinderlijk zijn en de slaap verstoren. Het kan daarnaast ook tot gezondheidsklachten als stress, hartkwalen en een hoge bloeddruk veroorzaken.

 

Geluidsoverlast in de wet

Geluidsoverlast heeft een grote impact op de volksgezondheid in Nederland. Daarom zijn er regels voor geluid. Daarnaast is het ervaren van geluidsoverlast heel persoonlijk en is het prettig dat deze regels er zijn.

 

  • Voor geluidsoverlast door buren bestaan geen landelijke regels. Wel geldt in bijna alle gemeenten een verbod om geluidsoverlast te veroorzaken voor buren en andere omwonenden. Bij overlast van de buren blijft de belangrijkste tip om het gesprek aan te gaan.
  • Voor bedrijven en industrie gelden wel regels. In de Wet Geluidhinder zijn regels opgenomen hoeveel geluid bedrijven op industrieterreinen bijvoorbeeld mogen maken.
  • Ook voor geluidsbelasting van wegen, treinen en vliegtuigen zijn wettelijke normen vastgesteld. Nederland voldoet op die manier aan de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en in de Wet luchtvaart.

 

Ervaart u geluidsoverlast?

Heeft u in uw dagelijks leven, thuis of op het werk last van geluid? En weet u niet meer wat u moet doen? Blijf in ieder geval niet zitten met geluidsoverlast. Het is irritant en het kan uw woongenot of werkplezier behoorlijk aantasten. Maar de gevolgen kunnen nog veel groter zijn. Een langdurige blootstelling aan geluidsoverlast kan risico’s voor uw gezondheid met zich meebrengen. Dit zijn een aantal dingen die u zelf kunt doen tegen geluidsoverlast:

 

  • Vind samen met uw buren oplossingen bij geluidsoverlast door burenlawaai.
  • Zorg voor voldoende isolatie van uw woning.
  • Dubbele beglazing houdt veel herrie tegen.
  • Voor geluidsoverlast in de tuin zijn speciale geluiddempende schuttingen verkrijgbaar, ook bomen, struiken en ander groen dempen geluid.
  • Voorzetwanden of voorzetramen dempen trillingen en verminderen geluidsoverlast door bijvoorbeeld wegverkeer.
  • Een leeg en hol huis zorgt voor meer lawaai. Kleden, planten en stoffen meubelen verbeteren de akoestiek in huis.

 

Geluidsmeting door Strooming

Lukt het u niet om overlast door geluid aan te pakken? Dan kunnen wij u helpen met een geluidsmeting. Strooming maakt gebruik van speciale apparatuur voor verschillende soorten geluidsoverlast. Op die manier kan geluid goed gemeten worden. Aan de hand van deze metingen kunnen we een conclusie trekken over de waardes van het geluid. Wij adviseren u dan uiteraard ook over mogelijke oplossingen.

Voor particulier

 

Wilt u van uw problemen en overlast af? Kies dan uit een van onze diensten. U kunt onze diensten direct bestellen op onze website.

Bestel dit onderzoek

Voor zakelijk

 

Bent u gevestigd in Nederland of België? Vraag direct een offerte aan en ontvang binnen één werkdag een vrijblijvende offerte op maat.

Vraag een offerte aan