Burenlawaai appartement

Buren moeten normale leefgeluiden van elkaar accepteren. Maar soms heeft u wel heel vaak last van het lawaai van uw buren. En in een appartement heeft u nog sneller last van burenlawaai. Contactgeluiden zoals voetstappen hoort u vaak in een appartement. Maar ook muziek, een huilend kind of een tv die veel te hard staat. Burenlawaai is meer dan vervelend. In dit blog van Strooming leest u wat u tegen burenlawaai in een appartement kunt doen.

Wanneer is burenlawaai in een appartement geluidsoverlast?

Het is logisch dat u in een appartement sneller last heeft van uw buren. Normale leefgeluiden vallen dan ook niet onder geluisoverlast. Maar wanneer praten we dan wel over geluidsoverlast? Wanneer het geluid dat uw buren produceren uw eigen geluid overstemt. Dit heeft namelijk invloed op uw eigen woonplezier. Het is namelijk best vervelend als u geen normaal gesprek meer kunt voeren in uw eigen huis. Of als u niet kunt slapen vanwege het geschreeuw van uw buren boven u. Wist u dat geluiden vanaf 80 decibel zelfs schadelijk voor uw gezondheid zijn als u daar langdurig aan wordt blootgesteld? Het is dus noodzakelijk dat u burenlawaai in uw appartement serieus neemt en aanpakt.

Praat met uw buren

Iedereen wil graag een goede band met zijn of haar buren, maar hoeveel moet u daarvoor accepteren? Zodra uw buren uw woongenot aantasten, is het zaak dit aan te pakken. De beste methode is en blijft het gesprek aangaan, al is hier wellicht wat moed voor nodig. Misschien vallen er afspraken te maken over tijden waarop het geluid harder mag of kunt u de buren erop wijzen dat er vanuit de gemeente bepaalde normen gelden?

 

Regels burenlawaai appartement

Voor appartementen en woningen van woningbouwverenigingen zijn vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan vaak ook de bepalingen over geluidsoverlast van buren opgesteld.

 

Regels bij huren

Huurt u uw appartement? Neem eerst contact op met de verhuurder van het apparatement om de situatie te bespreken. Meld de geluidsoverlast bij voorkeur schriftelijk. De verhuurder kan misschien bemiddelen of andere maatregelen nemen om de geluidsoverlast op te lossen. Structurele geluidsoverlast kan soms alleen worden opgelost met bouwkundige ingrepen door de verhuurder of VVE. Bijvoorbeeld isolatie of reconstructie van vloeren, muren of trappen.

 

Regels bij kopen

Bent u eigenaar van het appartement? Kijk dan of u lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VVE). In de stukken van de VVE, zoals splitsingsakte of huishoudelijk reglement, staan vaak regels over geluidsoverlast van buren. Hierin staat ook wat de VVE kan doen als deze regels niet worden nageleefd, bijvoorbeeld een boete opleggen.

 

Structurele oplossing burenlawaai appartement

Geluidsoverlast buren kan soms alleen worden opgelost met bouwkundige ingrepen door de verhuurder of VVE. Het gaat dan bijvoorbeeld over burenlawaai door contactgeluiden. Hierbij kan isolatie of reconstructie van vloeren, muren of trappen helpen.

 

Strooming bij burenlawaai appartement

Blijft u ondanks maatregelen toch last hebben van het burenlawaai? Dan is het tijd voor een grondigere aanpak. Om inzicht te krijgen in het probleem, de mate van geluidsoverlast, moet u weten hoe hard het geluid van de buren is. Strooming helpt u hier graag bij door een professionele geluidsmeting uit te voeren. Zodra u meer inzicht heeft in de overlast, kunt u ook makkelijker naar een oplossing toewerken. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Strooming: Binnengewoon goed!

Heeft u een probleem in uw woning en komt u er niet uit? Vraag een offerte aan via onze offertebutton.