Is ozon schadelijk voor de gezondheid?

Ozon is een beladen woord. Ozonlaag, smog, luchtvervuiling, zomaar wat termen die u vast zorgelijk doen kijken. Maar ozon is niet alleen slecht voor ons. Er bestaat veel onduidelijkheid over het gas, wat het is en wat het doet. Met de juiste kennis en uitleg krijgt u meer inzicht hoe schadelijk ozon is voor uw gezondheid. Strooming verdiept zich voor u in de wereld van ozon. In dit blog krijgt u uitleg en advies over de werking en gevaren van ozon.

Goede ozon

Ozon is een gas dat van nature in lage concentraties voorkomt in de atmosfeer. Het vormt een beschermende ozonlaag om de aarde, waardoor UV-straling van de zon geen schade aanricht bij mensen en het hele ecosysteem. Op hoge hoogte is ozon dus niet schadelijk, zelfs onmisbaar voor uw gezondheid. Ozon is ook een nuttig gas voor reinigen en steriliseren. Bacteriën en geuren kunnen worden opgesplitst  door ozongas.

Ozon schadelijk voor gezondheid

Slechte ozon

Maar ozon op lager niveau is berucht als vervuiler. In verstedelijkte gebieden ontstaat ozon door een reactie van zonlicht met schadelijke gassen afkomstig uit uitlaatgassen van auto’s en industriële uitstoot. Fotochemische smog is de technische naam voor dit proces, beter bekend als smog. Het woord smog is een samentrekking van de Engelse woorden smoke (rook) en fog (mist). Smog bestaat voornamelijk uit ozon (O3) en is, met name in hoge concetraties, zeer schadelijk voor de gezondheid.

 

Ozonvervuiling

Er zit altijd een beetje ozon in de lucht. Alleen bij pieken of als ozon lange tijd geconcentreerd in de lucht zit, is het gas schadelijk voor de gezondheid. Ozonvervuiling is het hoogst op windstille dagen met een intense zonneschijn. In Nederland is dat vooral in de lente en zomer met zuidoostelijke windrichting. Zomers weer werkt als een catalysator op smog.

Ozonpieken zijn ozonconcentraties, waarbij de hoeveelheid ozon in de lucht geleidelijk toeneemt in de dag. Dat is meestal tussen het middaguur en 8 uur ’s avonds, wanneer temperaturen en zonintensiteit het hoogst zijn. Daarna neemt de concentratie weer af, om de volgende dag weer te pieken. Tot de weersomstandigheden veranderen.

 

Blootstellingslimiet

Nederland heeft minder te maken met extreme smog dan andere landen, maar gemeten concentraties van ozon zijn ook hier zeer schadelijk voor de gezondheid. Een smogalarm wordt afgegeven als de ozonconcentratie 3 uur lang hoger is dan 240 µg /m3 (mircogram per kubieke meter lucht). Volgens de Europese norm mag de gemiddelde concentratie over een periode van 8 uur niet hoger zijn 120 µg /m3. Maximaal 25 dagen per kalenderjaar mag deze limiet overschreden worden. Nederland blijft ruim onder deze norm. Op die manier is ozon niet schadelijk voor de gezondheid.

 

Gezondheidsklachten door ozon

Het is niet exact bekend vanaf welke concentratie ozon schadelijk is voor de gezondheid. Ook concentraties onder de Europese norm van 120 µg zijn waarschijnlijk schadelijk. Ozon dringt bij inademing door tot in de kleinste luchtwegen en longblaasjes, waardoor een prikkeling van de slijmvliezen ontstaat. De meest voorkomende klachten zijn hoesten, kortademigheid en irriatie van de ogen. Ouderen, kinderen, mensen in de buitenlucht en patiënten met luchtwegenziekten als astma zijn extra kwetsbaar. Hoe hoger de ozonconcentratie, hoe erger de klachten.

 

Ozonbehandeling

Hoe kan het dan, als we dit weten, dat Strooming toch ozonbehandelingen aanbiedt? Dat komt omdat de materie ook goede kanten heeft. In feite is ozon een natuurlijke luchtzuiveraar. Het houdt bijvoorbeeld uv-stralingen tegen, in de vorm van een ozonlaag. Verder werkt ozon sterilliserend. Daardoor kunnen we het inzetten om water te desinfecteren, zwemwater te reinigen, micro-organismen in het binnenmilieu te doden, stankoverlast te verhelpen en aanwezige stoffen na een brand onschadelijk te maken. Nadat we een ozonbehandeling hebben ingezet om problemen in het binnenmilieu van uw woning definitief te verhelpen, kunt u uw huis een aantal uren niet in. Zodra de boel goed is geventileerd en de binnenlucht vrij is van ozon, kunt u weer genieten van een fris en gezond huis.

Strooming: Binnengewoon goed!

Heeft u een probleem in uw woning en komt u er niet uit? Vraag een offerte aan via onze offertebutton.