Woningstichting Eigen Haard

Eigen Haard zet zich in voor het realiseren van zoveel mogelijk goede en betaalbare huisvesting in de Metropoolregio Amsterdam. In samenwerking met hun partners streven ze naar het creëren van prettige wijken met een divers aanbod. Met een beheer van ruim 61.000 woningen en bedrijfsruimten vervult Eigen Haard een cruciale rol in het voorzien van passende huisvesting.

Door zich te richten op het bevorderen van aangename woonomgevingen draagt Eigen Haard bij aan het welzijn van de gemeenschap die ze bedienen in de dynamische Metropoolregio Amsterdam.

 

Woningstichting Eigen Haard

Woningstichting Eigen Haard heeft Strooming ingeschakeld als partner wanneer huurders klachten ondervonden met betrekking tot vocht en schimmel in hun woningen. Begrijpend dat de oorzaken van dergelijke problemen divers kunnen zijn, heeft Strooming onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd om helderheid te verschaffen.

In nauwe samenwerking met Woningstichting Eigen Haard heeft Strooming gedetailleerde binnenmilieuonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken waren gericht op het identificeren van de oorzaken van vocht- en schimmelproblemen. Door onderscheid te maken tussen bewonersgedrag en mogelijke bouwkundige gebreken, heeft Strooming zorgvuldig en onafhankelijk vastgesteld wat de grond van de klachten was.

De resultaten van deze onderzoeken zijn vervolgens gedocumenteerd in uitgebreide rapportages. Deze rapportages bieden Woningstichting Eigen Haard niet alleen inzicht in de specifieke situaties, maar dienen ook als onderbouwing op basis van geldende richtlijnen en normen. Hierdoor kan de woningstichting weloverwogen beslissingen nemen en doelgerichte maatregelen treffen om de kwaliteit van de woningen te verbeteren en het welzijn van hun huurders te waarborgen.

Uw partner in Nederland & België

Bent u gevestigd in Nederland of België en wilt u dat wij u ontzorgen bij de afhandeling van uw klachten? Of heeft u een specifieke situatie? Neem dan contact met ons op! Of vraag direct een offerte aan en ontvang binnen één werkdag een vrijblijvende offerte op maat.