Bouwlawaai zoveel mogelijk voorkomen

Overal om ons heen ervaren we geluid. In de natuur kan het geluid van een kloppende specht heel rustgevend zijn, maar het geluid van de hamer van de buurman is allesbehalve rustgevend. Wanneer geluid zoals bouwlawaai overlast veroorzaakt, kan dit zeer ernstige gevolgen hebben. Gehoorschade kan een direct gevolg zijn van geluidsoverlast, maar ook andere gezondheidsproblemen zoals psychische klachten liggen op de loer. Het is daarom belangrijk om overlast door geluid zoveel mogelijk te beperken. Strooming kan u helpen de geluidsproductie in kaart te brengen en u een deskundig advies geven hoe u de overlast door bouwlawaai kunt beperken.

Geluidshinder of geluidsoverlast

Als we het hebben over geluidshinder of geluidsoverlast, dan is er een wezenlijk verschil: de mogelijkheid om het te meten. Geluidshinder is subjectief. Als we teruggrijpen naar ons eerste voorbeeld, dan kan de timmerende buurman voor de een behoorlijk hinderlijk zijn, terwijl een ander het geluid nauwelijks registreert. Bij geluidsoverlast ligt dit anders. Wanneer er sprake is van overlast door geluid, dan drukken we dit ook wel uit in decibellen. Decibellen zijn te meten en daardoor met behulp van een geluidsmeting duidelijk in kaart te brengen. Wist u dat een geluidsniveau van 80 decibel al schadelijk kan zijn voor uw gezondheid? Hoeveel schade het geluid toebrengt, is afhankelijk van de tijd die u ernaar luistert. Geluid tot 80 decibel is acceptabel voor een werkdag, maar vanaf 83 decibel is dit maximaal 4 uur aan te horen voor er klachten kunnen optreden.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn de grenswaarden vastgelegd die gelden als het gaat om de productie van geluid. Er geldt geen vaste grenswaarde, want ieder moment van de dag en iedere inrichting vraagt om een eigen grenswaarde. U kunt zich misschien voorstellen dat de grenswaarde van het geluid binnen de muren van een discotheek anders is dan het geluid dat de omwonenden maximaal mogen horen als ze zich buiten de discotheek bevinden. Zo geldt dat voor iedere situatie.

 

Bouw- of verbouwplannen?

Hoe zit het dan met bouwlawaai? Wanneer u of uw buurman gaat bouwen of verbouwen, wordt er meer geluid geproduceerd dan gewoonlijk: bouwlawaai. Zo produceert machinaal handgereedschap ongeveer 80 decibel en het geluid van een kettingzaag loopt al snel op tot 120 decibel. Hoeveel overlast u ervaart, is uiteraard afhankelijk van de afstand tot de geluidsbron. Gaat u zelf verbouwen? Ben u dan bewust van de overlast door bouwlawaai die dit voor anderen kan veroorzaken. Zij hebben immers niet om deze bouwwerkzaamheden gevraagd.

 

Bouwlawaai zoveel mogelijk beperken

Niet alleen als de buurman verbouwd is dit hinderlijk, maar ook als u zelf gaat verbouwen, wilt u natuurlijk dat dit bouwlawaai zo min mogelijk overlast geeft. Om uw gehoor te beschermen: draag altijd gehoorbescherming en bespaar daar niet op. Daarnaast kunt u kijken of u de overlast door bouwlawaai kunt beperken door tijdens de bouwwerkzaamheden op andere locaties te werken, bijvoorbeeld zagen achterin de tuin. Het voorkomen van overlast door bouwlawaai kan niet altijd, maar probeer wel rekening te houden met de tijden waarop je overlast veroorzaakt en zorg dat je ook de buren informeert. Een bloemetje na al het bouwlawaai doet het ook goed!

 

Geluidsmeting met rapportage

Om problemen achteraf te voorkomen, kan het verstandig zijn om een geluidsmeting te laten uitvoeren. De geluidsoverlast door bouwlawaai voor de betrokkenen verdwijnt daarmee niet, maar u laat hiermee wel zien dat u zich bewust bent van de overlast die u veroorzaakt en dat u bovendien verbouwt binnen de geldende geluidsgrenswaarden. De resultaten van de meting worden overzichtelijk weergegeven in een akoestisch rapport. Maar niet alleen de verbouwende partij kan vragen om een geluidsmeting. Ook omwonenden die overlast van het bouwlawaai ervaren, kunnen verzoeken een dergelijk rapport op te laten stellen.

Wilt u meer informatie over de geluidsmeting en de bijbehorende rapportage, neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden.